Corona-updates en bhv: blijf op de hoogte

De ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op tijdens deze coronacrisis.
Op deze pagina posten wij alle updates over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met een link naar veiligheid en bedrijfshulpverlening. Zo blijf je in deze tijden up-to-date.

Bekijk direct de belangrijkste documenten over bhv en corona:

 

⚠️ Op zoek naar een bhv-cursus met een veilige aanpak?

De aangesloten opleiders bij NIBHV bieden veilige bhv-cursussen aan op locatie, en gedeeltelijk online. Bekijk de opleiders waar je terecht kunt voor een veilige bhv-cursus:

Naar de opleiders

 

Alle corona bhv-updates op datum:

14 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown; cursussen en examens gaan wel door

Gisteravond kondigden minister-president Mark Rutte en Hugo de Jonge strengere maatregelen aan. Het aantal besmettingen neemt toe, en dat moet keren.

Het Nederlands Instituut voor bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben overleg gehad wat dit betekent voor de praktijkcursussen. Zij zijn overeengekomen dat binnen de richtlijnen van het RIVM en de toegestane samenkomst van 30 personen, de cursussen en opleidingen wel door kunnen gaan.

Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat personeel bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan eisen van verzekeraars. Ook burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen een belangrijke en soms levensreddende rol bij incidenten. BHV-, EHBO- en reanimatiecursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

brancheprotocol bhvDoor cursussen in aangepaste vorm aan te bieden, kunnen bedrijven en organisaties een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand houden.

Verder sluiten wij aan bij het dringend advies mondkapjes in te voeren. Deze moeten op tijdens het bewegen en tijdens het oefenen. Deze kunnen afgedaan worden wanneer men zit. De mondkapjes kunnen ook af bij de reanimatie oefening.

Daarvoor verwijzen de partijen naar het gezamenlijk protocol, en sluiten aan bij de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn voor naleving van de regels. Zodra de wetgeving omtrent het gebruik van mondkapjes rond is, passen wij hier het gezamenlijk protocol op aan.

Bekijk het laatste brancheprotocol

 


9 oktober 2020

Aangepaste reanimatierichtlijnen

Gezien het almaar stijgende aantal besmettingen met het coronavirus is besloten voorlopig alle patiënten met een circulatiestilstand te reanimeren volgens de eerder gestelde COVID-19 richtlijnen. De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.

Lees meer over de aangepaste richtlijnen op de NRR

 


1 oktober 2020

Advies mondkapjes

mondkapjes publieke ruimtes bhvVooruitlopend op het precieze advies en de definities van publieke binnenruimtes (vrijdag 2 oktober 18.00 uur), is er nu voor heel Nederland een dringend advies om over te gaan tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle publieke binnenruimtes.

Een niet-medisch mondkapje biedt jou geen bescherming. Een mondkapje kan de mensen in je directe omgeving beschermen als je het zorgvuldig draagt en gebruikt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de geldende hygiënemaatregelen.

NIBHV adviseert bhv-opleiders, instructeurs, surveillanten en examinatoren een mondkapje te dragen als zij binnen geen 1,5 meter afstand kunnen houden.

Het belangrijkste blijft: blijf met verkoudheidsklachten thuis en laat je testen, houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte en houd je aan de hygiënemaatregelen.

 


29 september 2020

Met protocollen kunnen bhv-cursussen doorgaan

Persconferentie 28 september minister-president Rutte en minister de Jonge

 

Gisteren was er een persconferentie waar, naast scherpere maatregelen, de blijvende aandacht voor gedrag onderstreept werd. Bhv-cursussen kunnen doorgaan aan de hand van bestaande protocollen. Ook nu is het belangrijk om te zorgen voor een goede bhv-organisatie, die opgeleid en geoefend is.

coronaproof bhv cursusDe oproep is om ons best te blijven doen, met z’n allen, om de regels na te leven. Ons gedrag, dat is wat het verschil gaat maken. En dat is met de basisregels:

 • houd anderhalve meter afstand;
 • vermijd drukte;
 • blijf thuis bij klachten en laat je testen;
 • test je positief dan blijven ook de huisgenoten thuis;
 • was je handen stuk;
 • nies en hoest in je elleboog;
 • en gebruik papieren zakdoekjes.

Bekijk hoe de NIBHV-Keurmerkopleiders dit ingericht hebben, zodat zij de bhv-cursus veilig en coronaproof voor jou kunnen verzorgen.

Hulp nodig bij het coronaproof inrichten van een bhv-cursus of van je bhv-organisatie?
Bekijk onze documenten en protocollen bovenaan de pagina:

 

Bekijk protocollen

 


9 september 2020

Corona en de RI&E

Een stabiele bhv- of bedrijfsnoodorganisatie vanuit de RI&EBedrijven zijn volop bezig met het inregelen van maatregelen om zo goed mogelijk te kunnen werken, met inachtneming van de maatregelen om het coronavirus onder controle te houden. Een voorbeeld zijn de hygiëne aspecten en preventie op de werkvloer. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk inventariseren, evalueren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken.

 

Aanpassingen op de RI&E

Als er aanpassingen worden doorgevoerd in werkplekken en werkprocessen, heeft dit effecten op de RI&E en het plan van aanpak. Wellicht zijn bepaalde risico’s momenteel verminderd, bijvoorbeeld doordat er minder mensen op de werkplek zijn, of doordat bepaalde werkzaamheden minder worden uitgevoerd. Maar het kan ook zijn dat er nieuwe risico’s ontstaan als gevolg van wijzigingen, bijvoorbeeld doordat medewerkers alleen werken of minder ruimte hebben om te werken.

Voor bedrijven die nu nog geen RI&E hebben gemaakt, of deze moeten vernieuwen, kan het bhv-protocol voor bedrijven van NIBHV als handreiking dienen om hiermee een start te maken. Immers; ook het risico op besmetting met het coronavirus en de manier waarop de werkgever dit risico aanpakt moet namelijk in de RI&E zijn opgenomen. De sociale partners raden bedrijven dan ook aan om dit moment te gebruiken om een volledige RI&E op te stellen. Bedrijven kunnen de informatie en adviezen uit deze algemene handreiking gebruiken om te inventariseren op welke manier zij het risico op besmetting met corona aan kunnen pakken.

Download het corona protocol bhv voor bedrijven

Bekijk hoe je in 6 stappen een RI&E opstelt

 


9 september 2020

Herhalen en oefenen bhv, ook in coronatijd

Een bhv-cursus volgen is één ding. Maar om je kennis en vaardigheden vervolgens ook op peil te houden en in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, is regelmatig herhalen en oefenen noodzakelijk. Ook in coronatijd. Langzamerhand werken meer collega’s op locatie. Steeds duidelijker wordt wel dat regelmatig thuiswerken een vast onderdeel van de werksituatie wordt. In de Arbowet staat dat er altijd minimaal één bhv’er aanwezig moet zijn, dus óók in tijden van minimale bezetting. Het precieze aantal bhv’ers dat aanwezig moet zijn? Dat hangt af van het aantal medewerkers dat wél aanwezig is. En uiteraard van de risico’s waarvan binnen je organisatie sprake is.

Zorg dus dat de aandacht voor en de kennis over bhv niet wegzakken. Herhalen en oefenen blijft belangrijk.

Regelmatig herhalen en oefenen van je bhv-kennis vergroot de kans dat je competent blijft.Bhv-opleiders hebben allerlei oplossingen bedacht voor online én klassikale veiligheidscursussen, in kleine groepen met inachtneming van de ‘anderhalvemetersamenleving’.

De 4 voordelen van oefenen voor de bhv, ook tijdens de COVID-19 pandemie op een rij:

 1. Jouw bhv’ers houden hun vaardigheden op peil
 2. De bhv-materialen worden gecontroleerd
 3. Bhv’ers merken hoe de aanwezige personen op een incident reageren
 4. Ook  de collega’s weten wat te doen bij een incident

Download de whitepaper vol praktische informatie en handige tips rondom herhalen en oefenen voor de bhv

 


24 augustus 2020

Bewust veilig werken in tijden van Corona: hoe staat het ervoor?

‘Corona’ beheerst alweer een tijdje het nieuws en ons dagelijks leven. Voor vrijwel elke Nederlander heeft het virus een flinke impact op de manier waarop we leven en werken. Tegelijkertijd is een veilige en gezonde werkomgeving belangrijker dan ooit. Wat zien we op dit moment allemaal gebeuren op het gebied van werk? En welke slimme oplossingen staan ons inmiddels ter beschikking om dat werk zo veilig en gezond mogelijk te maken?

Lees hier het hele artikel

 


27 juli 2020

Bedrijf weer open? NIBHV ontwikkelde SER Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening

Bedrijven gaan vanaf 1 september stapsgewijs weer open. In protocollen is vastgelegd hoe de RIVM-richtlijnen vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Het is goed om ook na te denken over de inrichting, bezetting en planning van de bhv.

Werk je bijvoorbeeld met gesplitste teams en meer thuiswerkers? Speelt de bhv- organisatie in jouw bedrijf flexibel in op de huidige situatie?NIBHV heeft hiervoor een protocol ontwikkeld voor bhv-organisaties.

In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontwikkelde NIBHV bovendien de Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening. Aan de hand van dit (geheel gratis te downloaden) document kun je je bhv-organisatie stap voor stap inrichten.

Download hier de SER handreiking

 


19 juni 2020

Nederlandse Reanimatie Raad: Richtlijnen reanimatie buiten het ziekenhuis per 22 juni terug naar normaal

De COVID-19 pandemie die begin maart 2020 ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft geleid tot aangepaste richtlijnen om hulpverleners en slachtoffers zo goed mogelijk te beschermen. Nu de verspreiding van het virus is afgenomen en het aantal besmettelijke mensen volgens het RIVM flink is gedaald, is de kans op een besmetting zeer klein geworden. Daarom heeft de NRR in overleg met AZN (Ambulancezorg Nederland), de NVMMA (Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg), het RIVM en HartslagNu het advies voor tijdelijke aanpassing van de reanimatierichtlijnen (10 april 2020) herzien. Naar het oordeel van de deskundigen van deze organisaties is het verantwoord en derhalve belangrijk dat we de reanimatiezorg weer terugbrengen naar de eerder bestaande praktijk.

Lees hier het herziene advies

 


15 juni 2020

NIBHV Keurmerkopleiders zijn weer gestart

NIBHV Keurmerkopleiders hebben niet stil gezeten. Zij hebben de mouwen opgestroopt en gezorgd dat de veiligheidscursussen binnen de richtlijnen van het RIVM kunnen plaatsvinden.

Neem gerust een kijkje hoe hun locatie nu corona-proof is ingericht:

Bhv-opleiders en de 1,5 meter inrichting

 

 

 


9 juni 2020

Protocol voor bhv-organisatie

Speelt de bhv- organisatie in jouw bedrijf flexibel in op huidige situatie?

Bewust veilig werken is juist in deze tijd van groot belang.

Wil jij tips en ideeën hoe je ook tijdens de COVID-19 pandemie je bhv- organisatie op orde kan houden? Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat de bhv bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand.

Download hier het protocol voor bhv-organisaties

 


4 juni 2020

Persbericht:

EHBO-, Reanimatie en BHV-praktijklessen weer veilig van start met kunstarmen en -benen

Alle EHBO-, Reanimatie- en BHV-praktijklessen kunnen weer veilig van start. Hiervoor zijn nieuwe richtlijnen opgesteld die passen bij de huidige coronamaatregelen in de anderhalvemetersamenleving. Het gaat onder andere om het oefenen van vaardigheden op anderhalve meter afstand, speciale hygiënemaatregelen en looproutes tijdens de cursussen. Het Rode Kruis, NIBHV, Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben een gezamenlijk protocol opgesteld. Zo kunnen cursisten weer terecht voor de praktijklessen bij de verschillende organisaties.

Bekijk het gehele persbericht

 


20 mei 2020

Gezamenlijk protocol BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige veiligheidscursussen

NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)

Trots zijn we om te kunnen vertellen dat het protocol om EHBO en BHV- cursussen te kunnen geven in de nieuwe anderhalvemetermaatschappij gereed is. NIBHV, het Oranje Kruis, het Rode Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben dit protocol gezamenlijk opgesteld.

bhv brancheprotocolIn veel beroepsbranches is het verplicht om een EHBO-of BHV- cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV-ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten en paramedici en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld bij een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV- en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties.

Dit protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO- en BHV- cursussen, binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een EHBO- of BHV- cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt.

Download het brancheprotocol hier

 


18 mei 2020

NI BHV ProtocolUpdate NIBHV Protocol veiligheidscursussen en examens

NIBHV heeft het protocol veiligheidscursussen en examens aangepast en voorzien van waardevolle updates. Zo zijn er aanvullingen voor wat betreft de tips voor de organisatie van de cursus en de leer- en hulpmiddelen. Ook heeft deze aanpassing toevoegingen op het gebied van hygiëne en beschermingsmiddelen.

Het protocol is verder uitgebreid met richtlijnen voor een in-company cursus. Kortom; nog meer verbeteringen waar ook opleiders en instructeurs mee aan de slag kunnen.

Bekijk het vernieuwde NIBHV protocol hier

 


14 mei 2020

Kunnen de veiligheidscursussen zoals bhv weer van start?

Wij zien dat opleiders, met behulp van ons NIBHV protocol, al volop aan de slag zijn gegaan, en zelf ook met goede ideeën en bruikbare oplossingen komen. Een positieve ontwikkeling!

NIBHV krijgt nu regelmatig de vraag of de praktijkcursus weer opgestart mag worden. Opleiders zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Zij moeten de richtlijnen van gemeenten/het lokaal gezag opvolgen. Neem dus contact hierover op met je opleider.

Cursisten kunnen nu wel vast aan de slag met het theoriegedeelte van de cursus middels onze nieuwe e-learning. Daarmee kan de cursist zijn theoriedeel vast afronden met een toets en toelatingscertificaat dat nodig is om te kunnen starten met het praktijkdeel. Als er weer praktijklessen  door opleiders worden gegeven krijgt de cursist vrijstelling van de theorietoets. Als de praktijktoets (waarin de instructeur de competenties beoordeelt) met succes is afgesloten ontvangt de cursist een digitaal certificaat in Mijn NIBHV.

 


6 mei 2020

Stap voor stap meer ruimte – Wat kan wanneer?factsheet corona bhv

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

Lees hier het factsheet van de Rijksoverheid van 6 mei 2020

 

 


4 mei 2020

Werken met kinderen? Ook E-learning Eerste Hulp bij werken met kinderen beschikbaar

elearning eerste hukp kinderen

Eerste hulp bij werken met kinderen

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer. Deze tijd maakt ons ook bewuster van een aantal zaken. Zoals de zorg voor kinderen.

Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het belangrijk dat je bij een ongeval of incident eerste hulp kan geven aan kinderen. In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

 

Vanuit de markt is de vraag ontstaan naar een e-learning Eerste hulp bij werken met kinderen. Mensen die werken met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties. En ook gastouders en beroepsgroepen zoals politie- en brandweerpersoneel kunnen deze cursus nu online volgen. NIBHV heeft deze e-learning EHK nu versneld ontwikkeld en daar de actuele leerstof uit het nieuwe boek van de basiscursus bhv in verwerkt. Inzage in de e-learning is mogelijk via de demo-omgeving.

Lees meer over de e-learning eerste hulp bij werken met kinderen

 


22 april 2020

nibhv protocol bhv anderhalvemeterNIBHV Protocol veiligheidscursussen en examens: voorbereiden op nieuwe beslismomenten

De regering zal flexibiliteit en versoepeling van maatregelen aankondigen als daar aanleiding voor is. De komende periode kunnen wij dan ook gebruiken om goed na te denken over de 1,5 meter economie. En specifiek over hoe de bhv kan worden opgeleid en geoefend in die ‘post-corona’ samenleving.

NIBHV heeft een protocol ontwikkeld dat aangeeft hoe instructeurs veilig en efficiënt een cursus kunnen geven in de anderhalvemeter-samenleving. Deel dit protocol zoveel mogelijk, zodat we straks gezamenlijk de draad weer kunnen oppakken in het nieuwe normaal.

Lees het volledige protocol

 


21 april 2020

Welke maatregelen gelden tot en met 19 mei 2020?

We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden – alle maatregelen die de deskundigen adviseren – worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

Lees hier het factsheet van de Rijksoverheid.

 

 

 

 


15 april 2020

Advies bhv-inzet bij eerste hulp

In verband met de COVID-19 pandemie

Het doel van de tijdelijke maatregelen voor eerste hulp is het risico van besmetting met het coronavirus van de bhv’ers tot het minimum te beperken. En tegelijk willen we slachtoffers zo min mogelijk tekort doen. Dit advies geldt voor een beperkte periode.

Op de website van NIBHV vind je steeds de meest recente informatie. Wees alert op herziening van deze adviezen.

Wanneer mag je geen eerste hulp verlenen?

Geef geen eerste hulp als:

 • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
 • Je behoort tot een hoogrisicogroep. Op de website van RIVM kan je nagaan wanneer je tot een hoogrisicogroep behoort.

 

Lees alle tijdelijke maatregelen voor de bhv-inzet:

Alle maatregelen

 


8 april 2020

Tijdelijke aanpassingen van de reanimatierichtlijnen bij een daadwerkelijke reanimatie in de praktijk

In verband met de COVID-19 pandemie

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft in aanvulling op de adviezen tot nu toe de reanimatierichtlijnen verder aangescherpt om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. NRR heeft dit advies met grote zorgvuldigheid opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg, HartslagNu en het RIVM.

In de huidige crisissituatie wijzigen richtlijnen en inzichten echter voortdurend. In overleg met het RIVM en betrokken partijen zal de NRR bekend maken wanneer de adviezen worden aangepast of ingetrokken.
Op de website van NIBHV vind je steeds de meest recente informatie. Wees alert op herziening van deze adviezen.

Het doel van de maatregelen is het risico van besmetting met het coronavirus van de hulpverleners tot het minimum te beperken. En tegelijk willen we de slachtoffers van een circulatiestilstand zo min mogelijk tekort doen. Dit advies geldt voor een beperkte periode.

Lees meer over de tijdelijke richtlijnen

 


6 april 2020

Digitale ontwikkelingen NIBHV

Door de coronacrises nemen wij versneld digitale stappen. Zo is er veel vraag naar de uitbreiding van onze e-learning.

NIBHV is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de e-learning eerste hulp bij werken met kinderen.
Deze gaan wij in april lanceren in de NIBHV Academie e-learning.

Verder lanceren wij binnenkort webinars voor bhv-instructeurs zodat zij ook tijdens deze periode zich kunnen blijven ontwikkelen en leren van de nieuwste inzichten.

 


31-03-2020

hygiëne aspecten werkvloer coronavirus

Hygiëne aspecten en preventie op de werkvloer

Om noodzakelijke werkprocessen door te laten gaan is het belangrijk dat werknemers zich er van bewust zijn dat ze gezond en veilig werken. De bhv-organisatie kan de preventiemedewerker / arbocoördinator  ondersteunen bij het uitvoeren van hygiëneprotocollen.

Lees meer over de hygiëne aspecten

 


30-03-2020

bhv-organisatie-crisisTips voor de bhv-organisatie

 

De coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en bhv’ers bij bedrijven en organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. De bhv-organisatie moet flexibel inspelen op de huidige situatie waarbij de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers voorop staat. Er zijn minder medewerkers, dus vaak ook minder bhv’ers aanwezig.

Hier een aantal handige tips: bhv-organisatie tijdens coronacrisis

 


26-03-2020

Advies beperking hulpverlening bij een reanimatie

De Nederlandse Reanimatieraad, het RIVM, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten en Hartslag nu hebben een advies uitgebracht  over de  beperking van de hulpverlening bij een reanimatie.

Er zijn nu aangescherpte maatregelen om het Coronavirus onder controle te krijgen. Zoals steeds verdergaande maatregelen om direct lichamelijk en contact met virsusdeeltjes in aerosol , via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken te voorkomen. Hoesten en niezen in de elleboog moet voorkomen dat er de virusdeeltjes via de aerosolen worden verspreid.  Dat roept vragen op over de veiligheid van hulpverleners  en van bhv’ers.

NRR-aanbevelingen inzet:  wat betekent dit voor de bhv?

Op dit moment is er geen reden om de inzet van bhv’ers te stoppen. Op basis van het NRR- advies gelden onderstaande  aandachtspunten voor de bhv:

Aanbevelingen voor reanimerend handelen

 1. Voor het vaststellen van normale ademhaling door te kijken, te luisteren en te voelen geldt dat het luisteren en voelen vervallen. Het  wordt dus alleen kijken.
 2. Maximaal twee bhv’ers bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand. Eén bhv’er geeft borstcompressies , de andere bhv’er staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor het geven van borstcompressies.
 3.  Na een reanimatie moeten bhv’ers hun handen desinfecteren. Als dat in hun bedrijf niet mogelijk is in, moeten ze gelegenheid krijgen desinfecterende middelen te gebruiken bij de ambulance of bij andere hulpverleners .
 4. Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

Overige algemene aanbevelingen

 1. De bhv’er die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), moet thuisblijven en kan  niet worden ingezet.
 2. De bhv’er die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, en mag dus ook reanimeren.
 3. Bhv’ers zijn niet aansprakelijk, ook als ze een handeling niet uitvoeren.

Het complete NRR-advies vind je hier

Gezien de dynamiek van deze pandemie heeft dit advies een beperkte houdbaarheid. Dit advies  wordt op korte termijn geëvalueerd en herzien.

 


23-03-2020

NIBHV E-learning gelanceerd

De NIBHV Academie e-learning is sinds vandaag live, met een e-learning voor de basiscursus en de herhalingscursus bhv. Het theoriegedeelte van de basiscursus en de herhalingscursus bhv kun je op deze manier alvast online volgen en afronden. De kennistoets op de praktijkdag vervalt dan, omdat de theorie al in de e-learning is getoetst. Op een later moment kun je vervolgens de praktijkcursus volgen en zo je NIBHV-certificaat behalen.

➔ Bekijk  meer informatie over de bhv e-learning. Of bekijk de demo-omgeving.

 


19-03-2020

Online leren en ontwikkelen: juist nu

Hoe lang deze crisis gaat duren? Niemand die het op dit moment weet. Bij NIBHV hebben we daarom besloten om vervroegd onze nieuwe e-learning modules beschikbaar te stellen. Zo kun je je vaardigheden op het gebied van bhv ontwikkelen of op peil houden. En kun je zowel nu als straks, als deze crisis achter de rug is, je bijdrage (blijven) leveren aan veiligheid op de werkvloer.

NIBHV Academie e-learning per 23 maart

De NIBHV Academie e-learning gaat op 23 maart live, met de e-learning voor de basiscursus en de herhalingscursus bhv. Het theoriegedeelte van de basiscursus en de herhalingscursus bhv kun je op deze manier alvast online volgen en afronden. De kennistoets op de praktijkdag vervalt dan, omdat de theorie al in de e-learning is getoetst. Als Nederland straks weer voorzichtig opstart, kun je vervolgens de praktijkcursus volgen en zo je NIBHV-certificaat behalen.

Je kan bij jouw bhv-opleider meer informatie opvragen over deze e-learning.

Neem alvast een kijkje!

Onze e-learning modules bestaan uit een stabiele online leeromgeving, die werkt op pc, laptop, tablet én smartphone. Met een heldere indeling en navigatie. Ideaal voor thuiswerkers!

Ervaar zelf hoe gemakkelijk online leren is via deze demo: demo e-learning basiscursus bhv

 

Nibhv Academie elearning

 


17-03-2020

Voorbereiden op bhv en veiligheid, na Coronacrisis

Medewerkers werken nu vaker thuis en krijgen werktijdverkorting. Hoe zorg je ervoor dat als straks je bedrijf weer opgestart wordt, ook bewust veilig werken weer hoog in het vaandel staat?

Je kan nu jouw medewerkers thuis alvast met de theorie van de bhv-cursus aan de slag laten gaan. Onze nieuwe online leeromgeving is 365 dagen beschikbaar. Een goede bhv-cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Laat nu jouw medewerkers vast aan de slag gaan met de theorie en dit afronden met een toets. Plan met jouw opleider de praktijkcursus in voor een later moment.

 


13-03-2020

De gevolgen van het coronavirus raken ons allemaal. Cursussen worden, soms op het laatste moment, afgezegd.

NIBHV beraadt zich op een aantal scenario’s waarmee wij jullie kunnen helpen deze periode te overbruggen. Daarover volgt snel meer nieuws.
Een voorbeeld is de nieuwe e-learning die wij 23 maart lanceren waar cursisten alvast voor het theoriegedeelte mee van start kunnen.

Over de situatie volgt snel meer nieuws. Houdt deze pagina, de website van NIBHV en e-mail goed in de gaten.

 

Actuele stand van zaken

Het RIVM vernieuwt dagelijks haar website met de meest gestelde vragen en antwoorden over het virus.

Zijn er nieuwe ontwikkelingen, dan informeren wij jullie.

Inspiratie voor een veilige organisatie

Iedere maand deelt NIBHV praktische tips, nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en inspirerende praktijkverhalen over veiligheid.

Schrijf je nu direct in voor onze digitale nieuwsbrief over bedrijfshulpverlening, brandveiligheid, bedrijfsnoodorganisatie en arbeidsveiligheid:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.