Brandveiligheid

NIBHV vertaalt complexe brandveiligheidsvoorschriften naar de dagelijkse praktijk van bedrijfshulpverlening. Iedere dag staan jouw bedrijfshulpverleners klaar voor hun kerntaken, zoals het blussen van beginnende brand, ontruimen en verlenen van eerste hulp. Wij helpen hen om dit werk goed uit te voeren. Ze leren bijvoorbeeld om effectief gebruik te maken van brandmeldinstallaties, blustoestellen en vluchtplannen.

 

Organiseren bedrijfshulpverlening

NIBHV adviseert over brandveiligheid. We fungeren als begeleider, coach, inhoudelijk partner of we bieden jouw organisatie een waardevolle ingang naar gecertificeerde opleiders in bedrijfshulpverlening. We kennen deze opleiders goed en zij werken volgens onze hoge standaarden.

 

Verbinden van beleid en bedrijfshulpverlening

NIBHV is voor diverse partijen de schakel tussen bedrijfshulpverlening en nieuw beleid. We geven gevraagd en ongevraagd advies bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast zijn we een belangrijke gesprekpartner op het thema brandveiligheid voor diverse inspecties en ministeries, voor VNO/NCW en voor de Stichting van de Arbeid.

 

Bekijk onze cursussen:

De bedrijfshulpverlening moet aansluiten bij de bouwtechnische situatie en brandveiligheidsvoorzieningen van het pand. Het verloop van een incident kan worden beïnvloed door de samenhang tussen de bouwkundige en de technische voorzieningen en de BHV-organisatie. Indien er bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie aanwezig is, kan de hulpverlening anders worden ingericht dan wanneer alleen kleine blusmiddelen aanwezig zijn.

Indien een BMI vanuit het Bouwbesluit verplicht is, is de gebruiker of eigenaar van de BMI verantwoordelijk voor het beheer. Hij kan deze taak ook delegeren. De persoon waar hij deze taak aan delegeert heet in NEN 2654 – 1: ‘beheerder’ (al dan niet in dienst bij de gebruiker).

Indien een BMI niet verplicht is, worden er geen eisen gesteld aan het beheer. Om toch een deugdelijke BMI te hebben raden wij echter wel aan om een beheerder aan te stellen.

In het Bouwbesluit 2012 kun je terugvinden of het in jouw gebouw verplicht is om een brandmeldinstallatie te hebben. Raadpleeg hiervoor met name artikel 6.19 en artikel 6.20 en de bijlage van het Bouwbesluit. Meer informatie hierover kun je vinden op onderstaande website: http://www.rijksoverheid.nl/documenten

De gebruiker of eigenaar van de brandmeldinstallatie is ook verantwoordelijk voor het beheer. Hij kan deze taak ook delegeren. De beheerder dient over een bewijs van vakbekwaamheid te beschikken. Daarnaast moet de beheerder instructies ontvangen over de hem toevertrouwde taken en mogelijke gevaren die zijn verbonden aan onjuist handelen.

De brandveiligheidseisen zijn terug te vinden in het Bouwbesluit 2012. De gebruiksfunctie van een gebouw bepaalt welke brandveiligheidseisen worden gesteld. Het Bouwbesluit onderscheidt verschillende categorieën van gebruiksfuncties. Klik hier voor meer uitleg.

De verplichting tot het hebben van een Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik is vermeld in het Besluit Omgevingsrecht (BOR).

Gebruikers die deze vergunning nodig hebben zijn:

  • een dagverblijf waar meer dan 10 kinderen (jonger dan 12 jaar) verblijven, zoals een basisschool of een kinderdagverblijf;
  • een dagverblijf waar meer dan 10 kinderen die lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapt zijn verblijven, ongeacht hun leeftijd;
  • een nachtverblijf waar meer dan 10 personen verblijven, zoals een hotel, ziekenhuis en verpleeghuis.

Staat jouw vraag er niet tussen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.