Preventiemedewerker cursus

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Op grond van de Arbowet is de werkgever in ieder geval verplicht tot het aanstellen van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken, ligt het voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de BHV-organisatie. De BHV-organisatie is immers georganiseerd en gericht op het voorkomen van letsel en beperken van schade. Als leden van de BHV-organisatie de preventietaken uitvoeren, heeft dat als voordeel voor de werkgever dat gebruik gemaakt kan worden van een (bestaande) organisatie.

 

De opleiding tot preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de opleiding.

 

In de opleiding komen vijf thema’s aan bod:

 • preventietaken en de Arbowet
 • de RI&E en het plan van aanpak
 • de invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer

 

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de basisopleiding.

 

Duur opleiding

Voor deze opleiding adviseert NIBHV minimaal twee dagdelen, inclusief het examen.

 

Eindtermen

Na het volgen van de cursus kan de cursist omschrijven:

 • wat de relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken betekenen
 • wat de relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor de preventiemedewerker betekenen
 • aan welke eisen een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen
 • welke rol de medezeggenschap heeft met betrekking tot de deskundige bijstand op het gebied van bescherming en preventie
 • welke rol en positie een preventiemedewerker in een bedrijf kan innemen
 • welke uitvoerende en coördinerende taken kunnen behoren tot het takenpakket van een preventiemedewerker
 • welke stappen er kunnen worden gezet bij het uitvoeren van arbomaatregelen

 

Examen

Het examen bestaat uit een theorietoets met multiple-choice vragen.

 

Bekijk onze producten in de webshop.

Meer weten? Neem contact met ons op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.