Preventiemedewerker cursus

Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven in hun bedrijf. Zij kunnen daarvoor één of meerdere werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Dit zijn eigen werknemers die de werkgever bijstaan in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. In kleine bedrijven mag de werkgever zelf de preventietaken uitvoeren. Zij zijn een goed toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen zo nodig voorlichting en instructie. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet instemmen met wie de rol als preventiemedewerker op zich neemt, wat zijn positie in de organisatie is en welke preventietaken hij uitvoert. 

De overheid geeft niet precies aan, hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Gezien de focus van de preventiemedewerker op veilig werken, ligt het voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de bhv-organisatie. Als leden van de bhv-organisatie de preventietaken uitvoeren, heeft dat als voordeel voor de werkgever dat gebruik gemaakt kan worden van een (bestaande) organisatie.

Meer informatie? De nieuwe Handreiking arbomaatregelen Preventiemedewerker, uitgegeven door de SER en de Stichting van de Arbeid, helpt werkgevers én preventiemedewerkers om deze belangrijke (en verplichte) rol goed vorm te geven. Lees meer:

SER lanceert handreiking preventiemedewerker

De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Het bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker zijn ook onderdeel van de cursus.

Preventiemedewerker aan het werk op een bouwplaatsIn de cursus komen vijf thema’s aan bod:

 • preventietaken en de Arbowet;
 • de RI&E en het plan van aanpak;
 • de invloed van medezeggenschap op preventietaken;
 • de plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie;
 • voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen.

Toelatingseisen

Er is geen vooropleiding vereist, iedereen kan deelnemen aan de cursus.

Duur cursus

Voor deze cursus adviseert NIBHV minimaal twee dagdelen, inclusief het examen.

Eindtermen

Na het volgen van de cursus heeft de cursist kennis van de wijze waarop hij de preventietaken moet uitvoeren binnen de relevante wet- en regelgeving.

De handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers én voor preventiemedewerkers

In de theorietoets wordt bekeken of de cursist kennis heeft van:

 • de betekenis van relevante artikelen uit de Arbowet voor de invulling van preventietaken;
 • de betekenis van relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden voor

de preventiemedewerker;

 • eisen waaraan een RI&E en een plan van aanpak moeten voldoen;
 • de rol van de medezeggenschap met betrekking tot de preventietaken;
 • de rol, de positie en het takenpakket van een preventiemedewerker in een bedrijf;
 • een mogelijke aanpak voor het uitvoeren van de arbomaatregelen.

Examen

Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen.

 

Bekijk onze producten in de webshop.

Meer weten? Neem contact met ons op!