Herhalen en oefenen: cruciaal voor effectieve bhv

Een bhv-cursus volgen is één ding. Maar om je kennis en vaardigheden vervolgens ook op peil te houden en in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, is regelmatig herhalen en oefenen noodzakelijk.

Dat komt door de manier waarop ons brein werkt; om iets nieuws te leren, moeten we de stof blijven herhalen en oefenen totdat er in onze hersenen blijvende, stevige verbindingen zijn gemaakt.

Regelmatig herhalen en oefenen op de werkplek vergroot de kans dat je competent blijft. En dat je daadwerkelijk adequaat optreedt als het er echt om gaat; óók tijdens noodsituaties.

 

Wat moet je weten over bhv-herhaling?

Voor bhv-taken bouwen bhv’ers doorgaans weinig routine op in de uitvoering van hun taken, omdat zij de bhv-taken niet dagelijks uitvoeren. Hiervoor geldt: ‘Iets wat je niet vaak doet, doe je vaak niet goed’. Aangezien het bij een incident om levensbedreigende situaties kan gaan (bijvoorbeeld een reanimatie of een brand), zijn regelmatige herhaling en oefening van groot belang.

Tijdens een bhv-oefening kunnen gebreken in de bhv-organisatie naar voren komen. Een ander belangrijk doel van oefenen is het op peil houden van de vaardigheden van de bhv’ers en van het overige personeel. Naast het oefenen van de ontruimingsprocedures, zullen de bhv’ers ook de vaardigheden op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding en rookverspreiding regelmatig moeten oefenen om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen.

 

Bhv herhalingscursus: hoe vaak moet dat?

Als bhv’er moet je regelmatig bijscholing krijgen en in de praktijk oefenen zodat je kennis en vaardigheden op peil blijven. Dit is essentieel om de veiligheid binnen jouw organisatie te waarborgen. Is de bhv in jouw bedrijf niet in orde, bijvoorbeeld omdat de bhv niet regelmatig een herhaling doet? Dan kan De Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen. Als werkgever kun je zelfs een boete krijgen.

Advies: minimaal één keer per jaar bhv herhalen

Net als De Nederlandse Arbeidsinspectie adviseert NIBHV om regelmatig een bhv-herhalingscursus organiseren; minimaal één keer per jaar, liefst vaker. Op die manier is het leereffect het grootst, houd je je vaardigheden op peil, en is de kwaliteit van de bhv-organisatie te allen tijde gewaarborgd.

Naast het oefenen van de ontruimingsprocedures, zul je als bhv’er ook je vaardigheden op het gebied van eerste hulp en brandbestrijding regelmatig moeten oefenen om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. Uit de leercurve van opleiden en herhalen blijkt dat kennis die niet regelmatig wordt gebruikt in 3 maanden is vergeten. NIBHV adviseert daarom om minstens 1x per 3 maanden de basishandelingen te oefenen op locatie.

 

Bhv oefenvormen

Een ontruimingsoefening vindt idealiter plaats op de werkplek, aan de hand van realistische scenario’s die ook daadwerkelijk kunnen optreden binnen de organisatie. Het hoeft dus per se niet om een ‘grote ramp’ te gaan; kleinschalig oefenen met het verlenen van eerste hulp en/of met ontruimen (al dan niet met inzet van lotusslachtoffers) kan, afhankelijk van de grootte van de organisatie, al erg nuttig en effectief zijn.

Daarnaast kan het heel waardevol zijn om regelmatig ‘droog’ te oefenen. Een zogenoemde tabletop-oefening (realistisch scenario in het klein, op “tafel formaat”) is daarvoor het geijkte instrument.

Tip: Download voorbeeld ontruimingsplan

Maak eenvoudig een eigen ontruimingsplan om ene goede oefening (tabletop) op te zetten. Download hier:

Voorbeeld ontruimingsplan

 

Voordelen oefenen voor de bhv

Naast het op peil houden van vaardigheden heeft oefenen nog een aantal andere voordelen:

  • bhv-materialen worden gecontroleerd;
  • bhv’ers merken hoe de aanwezige personen op een incident reageren;
  • ook collega’s weten wat te doen bij een incident.

 

Whitepaper: bhv herhalen en oefenen

Meer weten? NIBHV heeft een whitepaper vol praktische informatie en handige tips rondom herhalen en oefenen voor de bhv.

Download nu