E-learning Eerste Hulp bij werken met kinderen

Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het belangrijk dat je bij een ongeval of incident eerste hulp kan geven aan kinderen.

In deze cursus leer je welke eerste hulp je aan kinderen kan geven. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De cursus is ook geschikt voor (gast)ouders, familieleden en beroepsgroepen zoals politie- en brandweerpersoneel.

 

Wetgeving Eerste Hulp bij werken met kinderen

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK is per 1 januari 2018 in gegaan. Lees meer

 

Geldig en geregistreerd certificaat

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

Het certificaat ‘eerste hulp bij werken met kinderen’ van NIBHV is een geldig certificaat voor gastouderopvang, kinderopvang en peuterspeelzalen en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Leerstof

De leerstof is gebaseerd op de ‘Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 ’die zijn opgesteld in samenwerking met het Oranje Kruis en het Nederlands Rode Kruis en volgens de ‘Richtlijnen Reanimatie 2015’ van de Nederlandse Reanimatie Raad.
De leerstof is goedgekeurd door Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SHK).De Stichting is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en De Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie. De Stichting SHK geldt als het expertisecentrum in Nederland op het gebied van de hulpverlening bij een levensbedreigende aandoening of trauma bij kinderen.

 

Eerste hulp bij werken met kinderen met e-learning

Naast de reguliere cursus eerste hulp bij werken met kinderen waarin theorie en praktijk via contactonderwijs worden aangeboden, biedt NIBHV de mogelijkheid een eerste hulp bij werken met kinderen te volgen door een combinatie van e-learning met een praktijkdeel. De inhoud van de cursus is gelijk aan de reguliere cursus eerste hulp bij werken met kinderen

Met onze e-learning kunnen cursisten het theoriedeel van de cursus volgen op hun computer, smartphone of tablet. Het praktijkdeel volgen ze bij hun NIBHV-opleider of op locatie (in-company).

 

Opbouw e-learning

De e-learning is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. inleiding bhv
 2. uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp
 3. eerste hulp aan kinderen

Inhoud e-learning

In de e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • uitgangspunten voor de bhv en de eerste hulp
 • bhv-taken en bhv-inzet
 • de voor de eerste hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychologische ontwikkeling
 • eerste hulp bij
  • wonden
  • bloedingen
  • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  • verstuikingen en kneuzingen
  • voorwerpen in neus, oor, mond en huid
  • insecten- en dierenbeten en krabben
  • brandwonden
  • vergiftiging
  • oogletsels
 • problemen met het bewustzijn : hersenschudding, flauwte, koortsstuipen, bewusteloosheid, onderkoeling, oververhitting, uitdroging, diabetes, epilepsie
 • ademhalingsproblemen: allergische reactie, verstikking/verslikking, verdrinking, kortademigheid, hyperventilatie, bewusteloosheid
 • reanimeren bij baby’s en kinderen vanaf 1 jaar

Examen

Het examen bestaat uit e-learningtoetsen en een praktijktoets.
De e-learning is onderverdeeld in een aantal onderdelen. Cursisten sluiten elk onderdeel af met een toets. Ze moeten van elke toets 55% van de vragen goed hebben om de toets te halen.
Alle e-learningtoetsen moeten zijn gehaald om toegelaten te worden tot het praktijkdeel. Met de e-learningtoetsen sluiten ze het theoriedeel af.

Tijdens het praktijkdeel wordt een praktijktoets afgenomen waarin de competenties worden getoetst. Met de praktijktoets beoordeelt de instructeur of cursisten in staat zijn onderstaande competenties uit te voeren:

 • verplaatsen van een slachtoffer met de Rautekgreep;
 • aanleggen van een dekverband (knie of onderarm);
 • stelpen van een bloeding en aanleggen van een wonddrukverband;
 • ondersteunen bij gesloten botbreuken (been of arm);
 • afdekken en ondersteunen van een open botbreuk (onderbeen);
 • herkennen bewusteloosheid;
 • reanimeren met gebruik van de AED;
 • stabiele zijligging;
 • opheffen luchtwegafsluiting.

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen voor de e-learning eerste hulp bij werken met kinderen. Iedereen kan deelnemen.
Er is wel een toelatingseis voor het praktijkdeel van de cursus. Om toegelaten te worden tot het praktijkdeel moeten cursisten de e-learning toets(en) hebben gehaald. Als dat niet het geval is, zijn ze onvoldoende voorbereid op het oefenen van de competenties en is het gewenste resultaat niet te halen binnen de beschikbare tijd voor het praktijkdeel.

Studiebelasting

Het doornemen van de e-learning de cursus neemt gemiddeld 4 uur in beslag.

 

NIBHV-certificaat

De NIBHV-certificering wordt verlengd als een cursist zowel de e-learningtoetsen als de praktijktoets met succes aflegt.

Goed voorbereid op de risico’s voor kinderen!

Een van de risico’s is het ontstaan van letsel bij kinderen. De overheid stelt om die reden het Certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen verplicht. Een andere groep van risico’s kan leiden tot een ontruiming. Vanwege de verminderd zelfredzaamheid van de doelgroep moet de Kinderopvang en peuterspeelzalen ook voorbereid zijn op situaties waarin ontruimd moet worden: door brand of een ander incident zoals een gaslek.

Het is helder dat brand een belangrijke risico vormt voor kinderen die grote gevolgen kan hebben. Met een goede cursus ‘Brand en Ontruiming’ wordt geleerd veilig op te treden in zo’n situatie. Zo kan je een beginnende brand blussen en kinderen snel naar een veilige omgeving begeleiden als de brand te groot is om zelf te blussen.

E-learning brandbestrijding en ontruiming; een essentiële aanvulling bij werken met kinderen

Een e-learning cursus eerste hulp bij werken met kinderen sluit naadloos aan bij een e-learningcursus bhv brandbestrijding en ontruiming, en bereidt voor op de belangrijkste risico’s voor kinderen. Bovendien is de kwaliteit ook geborgd door een NIBHV- certificaat en de ondersteuning van de meest actuele leerstof.

Als je de basiscursus bhv bij werken met kinderen volgt haal je in één klap je bhv-diploma en je certificaat eerste hulp bij werken met kinderen.

 

Herhalingscursus bhv eerste hulp bij werken met kinderen met e-learning

De e-learning voor de herhalingscursus eerste hulp bij werken met kinderen is opgebouwd uit drie onderdelen:

 1. inleiding bhv
 2. uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp
 3. eerste hulp aan kinderen

In de e-learning is alleen de informatie opgenomen die nodig is om de praktijktoetsen voor te bereiden.

Toelatingseisen

Cursisten die de basiscursus bhv eerste hulp bij werken met kinderen hebben gevolgd, kunnen worden aangemeld voor de herhalingscursus. Om toegelaten te worden tot het praktijkdeel moeten cursisten de e-learning toetsen van de herhalingscursus e-learning hebben gehaald. Als dat niet het geval is, zijn ze onvoldoende voorbereid op het oefenen van de competenties en is het gewenste resultaat niet te halen binnen de beschikbare tijd voor het praktijkdeel.

Naslagwerk

De e-learning voor de herhaling bevat ook een naslagwerk. De informatie in het deel naslagwerk is niet verplicht en kunnen cursisten bekijken als ze dat willen.
In het naslagwerk zijn alle onderwerpen uit de basiscursus eerste hulp aan kinderen opgenomen. Ook de theorie-onderdelen van de onderwerpen die in de praktijktoets worden getoetst. Bijvoorbeeld over het onderwerp wonden: de oorzaken en kenmerken van wonden en het verzorgen van een snijwond met een hechtstripje.

Studiebelasting

Het doornemen van de e-learning van herhalingscursus neemt gemiddeld 2 uur in beslag.

Praktijkdeel

Cursisten moeten alle e-learning toetsen gehaald hebben om te worden toegelaten tot het praktijkdeel.

Examen herhalingscursus

Het examen is een praktijktoets. Met de praktijktoets beoordeelt de instructeur of cursisten in staat zijn onderstaande competenties uit te voeren:

 • verplaatsen van een slachtoffer met de Rautekgreep;
 • aanleggen van een dekverband (knie of onderarm);
 • stelpen van een bloeding en aanleggen van een wonddrukverband;
 • ondersteunen bij gesloten botbreuken (been of arm);
 • afdekken en ondersteunen van een open botbreuk (onderbeen);
 • herkennen bewusteloosheid;
 • reanimeren met gebruik van de AED;
 • stabiele zijligging;
 • opheffen luchtwegafsluiting.

 

NIBHV-certificaat
De NIBHV-certificering wordt verlengd als en cursist zowel de e-learningtoetsen als de praktijktoets met succes aflegt.

 

Aanmelden voor deze e-learning:

Aanmelden kan via jouw NIBHV gecertificeerde bhv-opleider. Heb je nog geen opleider? Bekijk dan ons overzicht van bhv-opleiders.

Bekijk ook de demo-omgeving van de e-learning eerste hulp bij werken met kinderen.

Meer weten? Neem contact met ons op!