Expertises

Bedrijfshulpverlening

Bij incidenten of calamiteiten komen de bedrijfshulpverleners binnen jouw organisatie direct in actie.

Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Waar dit nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor jouw medewerkers en jouw organisatie.

Brandveiligheid

NIBHV vertaalt complexe brandveiligheidsvoorschriften naar de dagelijkse praktijk van bedrijfshulpverlening.

Iedere dag staan jouw bedrijfshulpverleners klaar voor hun kerntaken, zoals alarmeren, brand bestrijden, ontruimen en het verlenen van Eerste Hulp. Wij helpen hen om deze taak goed in te vullen. Andere medewerkers leren bijvoorbeeld om effectief gebruik te maken van brandmeldinstallaties en vluchtwegen.

Ontruimen

Brand, wateroverlast, stroomuitval, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding of een gaslek: op elke werkplek kan een incident plaatsvinden dat de veiligheid van de mensen in en rond het gebouw direct bedreigt. Op zo’n moment is een goede, snelle ontruiming van het gebouw van levensbelang.

Als werkgever moet je zorgen voor een goede alarmering en evacuatie van alle aanwezigen (ook niet-werknemers), zodat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid wordt gebracht. Maar hoe pak je dat goed aan, een goede ontruiming? NIBHV helpt je graag.

Bedrijfsnoodorganisatie

In bedrijven en organisaties met verhoogde risico’s maakt de bedrijfshulpverlening vaak onderdeel uit van een bredere bedrijfsnoodorganisatie.

Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties die werken met gevaarlijke stoffen of waar risico’s zijn voor zware ongevallen, zoals laboratoria, voedingsmiddelenfabrikanten, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen. De opleiding van jouw medewerkers focust bij een bedrijfsnoodorganisatie op de specifieke risico’s in hun eigen werkomgeving.

Arbeidsveiligheid

NIBHV werkt aan het versterken van de arbeidsveiligheid. We leiden preventiemedewerkers op die jouw collega’s helpen om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen.

We kijken ook mee met jouw bedrijf of organisatie: Is iedereen veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om bewust veilig te werken?