Arbeidsveiligheid

NIBHV werkt aan het versterken van de arbeidsveiligheid in Nederland. We delen kennis over arbeidsveiligheid voor bedrijven en bhv’ers en certificeren veiligheidscursussen (zoals preventiemedewerkers).

We kijken ook mee met jouw bedrijf of organisatie: is iedereen veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om bewust veilig te werken?

 

Bedrijfsongevallen en gevaren

Op de werkvloer zijn er nog steeds sprake van bedrijfs- of arbeidsongevallen. Dit zijn zowel dodelijke ongevallen, als situaties waarbij (lichamelijk) letsel het gevolg is. NIBHV probeert door middel van zowel preventie en voorbereiding als repressie (adequaat optreden) de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verhogen. De methodiek hiervoor wordt ook het vlinderdasmodel veiligheid genoemd.

 

Preventieve arbeidsveiligheid

Op het gebied van preventieve arbeidsveiligheid helpt NIBHV met het voorkomen van arbeidsongelukken. NIBHV ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van het Arbobeleid, het opleiden van preventiemedewerkers en het bieden van lesmateriaal voor VCA-examens.

Arbowetgeving en beleid

Bedrijfshulpverlening is bij een aantal brancheorganisaties vaak opgenomen in de Arbo-catalogus. Dat geldt bijvoorbeeld regelmatig voor de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Onze opleiders denken mee met bedrijven en organisaties die met bedrijfshulpverlening aan de slag willen als onderdeel van hun Arbobeleid. Vanuit een integrale aanpak wordt preventie ingezet om de gehele organisatie te richten op veilig werken.

Preventiemedewerker

Preventiemedewerkers helpen het bedrijf bij het veilig en gezond werken. Preventiemedewerkers werken mee aan het opstellen van de verplichte RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie). Zij geven advies en werken samen met arbodienstverleners, de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers. Het gaat dan over de genomen en de te nemen maatregelen, gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Preventiemedewerkers werken ook mee aan de uitvoering van deze maatregelen. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen of een juiste houding bij beeldschermwerk.

VCA-examens

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. Het VCA-systeem is opgericht ter bevordering van de veiligheidskennis in een risicovolle werkomgeving. Werknemers, werkgevers en leidinggevenden kunnen bij NIBHV een VCA-diploma halen. Zij tonen hiermee aan dat ze rekening houden met zowel het milieu als met de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omwonenden van een bouwplaats of bedrijventerrein. Je leest hier meer over VCA.

Aandachtspunten bij alleenwerk en duowerk

Het belangrijkste kenmerk van alleenwerk is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat collega’s, klanten of andere mensen in de directe nabijheid zijn. Er is dan niemand die de alleenwerker kan helpen als er een ongeval plaatsvindt of als er brand ontstaat. Een alleenwerker kan zich ook onveilig voelen, omdat een werkplek heel anders kan worden ervaren als er geen andere mensen in de buurt zijn. Wat er geregeld moet zijn bij alleenwerk en duowerk hebben we op een rijtje gezet.

 

SER-handreiking Arbeidsveiligheid

Aanpak voor betere veiligheidsprestaties

Deze handreiking biedt middelgrote bedrijven de helpende hand bij het groeien in arbeidsveiligheid. Een helpende hand bij het starten, doorgaan en doorgroeien naar een veilig werkende arbeidsorganisatie.

Download de handreiking

 

Repressieve arbeidsveiligheid

Op het gebied van repressieve arbeidsveiligheid helpt NIBHV met het adequaat reageren op arbeidsongelukken. Wij zorgen dat er mensen kwalitatief worden opgeleid op gebied van eerste hulp, brand en ontruimen en up-to-date blijven. Zo kunnen zij helpen bij arbeidsongevallen op de werkvloer.

Ga naar:

 

Producten en diensten voor arbeidsveiligheid:

 

Tip: check jouw bedrijfsveiligheid

Wil jij weten of de (arbeids)veiligheid van jouw organisatie op orde is?
Doe de quickscan bedrijfsveiligheid en ontdek het niveau van jullie veiligheid.

De werkgever kan zich in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer laten bijstaan door één of meer werknemers. Hij kan daar preventiemedewerkers voor benoemen. Zij zijn een aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen voorlichting waar dit nodig is.

Werkgevers zijn verplicht om de preventietaken rond arbeidsveiligheid vorm te geven in hun bedrijf. Daarvoor kan zij één of meerdere preventiemedewerkers aanstellen.

De overheid geeft niet aan hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Op grond van de Arbowet is de werkgever in ieder geval verplicht tot het aanstellen van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Het ligt voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de BHV-organisatie. De BHV-organisatie focust zicht tenslotte al op het voorkomen van letsel en het beperken van schade.

NIBHV is hét kennisinstituut voor bewust veilig werken in Nederland. Zij bevordert kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in bedrijven en andere organisaties. NIBHV ontwikkelt opleidingen en deelt kennis over inrichting van BHV organisaties volgens het maatwerk principe. Door deze kennisoverdracht helpt NIBHV de organisatie zo veilig als mogelijk te zijn.

Niet alle branches hebben specifieke afspraken rond arbeidsveiligheid. Of dit in jouw branche het geval is, kun je vinden in de Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie van de branche. Een overzicht van branche-RIE’s vind je op de website www.rie.nl.

Tevens kun je specifieke afspraken vinden in de Arbocatalogus van jouw branche. Werkgevers en werknemers kunnen op sector- of brancheniveau afspreken hoe zij aan de algemene voorschriften van de Arbowetgeving gaan voldoen. In de Arbocatalogus nemen zij oplossingen en verbeteringen op rond het thema arbeidsomstandigheden.

Voor een overzicht van getoetste Arbocatalogi zie www.arboportaal.nl.

Werknemers, werkgevers en ZZP’ers die in een risicovolle omgeving werken, leren over veiligheid. Op deze manier kunnen zij rekening houden met het milieu en de gezondheid van henzelf en anderen. Met een geldig VCA-diploma kunnen werknemers, bedrijven en ZZP’ers aantonen dat ze de benodigde kennis in huis hebben om op een veilige en verantwoorde manier te werken.

Staat jouw vraag er niet tussen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.