Arbeidsveiligheid

NIBHV werkt aan het versterken van de arbeidsveiligheid in Nederland. We leiden preventiemedewerkers op die jouw collega’s helpen om ongelukken, beroepsziekten en andere schade te voorkomen. Een preventiemedewerker helpt de werkgever bij het realiseren van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

We kijken ook mee met jouw bedrijf of organisatie: Is iedereen veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om bewust veilig te werken?

 

Arbowetgeving

Bedrijfshulpverlening is bij veel brancheorganisaties opgenomen in de Arbo-catalogus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en onderzoeksinstellingen.

Onze opleiders denken graag mee met bedrijven en organisaties die met bedrijfshulpverlening aan de slag willen als onderdeel van hun Arbo-beleid. Hoe verhoudt preventie zich in dit geval tot jouw organisatie? Is iedereen in de organisatie veilig bezig? En doet jouw organisatie voldoende om veilig te werken?

 

VCA-examens

Werknemers, werkgevers en leidinggevenden kunnen bij NIBHV een VCA-diploma halen. Zij tonen hiermee aan dat ze rekening houden met zowel het milieu als met de veiligheid en gezondheid van medewerkers en omwonenden van een bouwplaats of bedrijventerrein.

 

Bekijk hier onze producten en diensten:

 

De werkgever kan zich in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer laten bijstaan door één of meer werknemers. Hij kan daar preventiemedewerkers voor benoemen. Zij zijn een aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De preventiemedewerker ondersteunt zijn collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften en geeft hen voorlichting waar dit nodig is.

Werkgevers zijn verplicht om de preventietaken rond arbeidsveiligheid vorm te geven in hun bedrijf. Daarvoor kan zij één of meerdere preventiemedewerkers aanstellen.

De overheid geeft niet aan hoe de werkgever de preventietaken moet invullen. Op grond van de Arbowet is de werkgever in ieder geval verplicht tot het aanstellen van bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Het ligt voor de hand de preventietaken te laten aansluiten bij de BHV-organisatie. De BHV-organisatie focust zicht tenslotte al op het voorkomen van letsel en het beperken van schade.

NIBHV is hét kennisinstituut voor bewust veilig werken in Nederland. Zij bevordert kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in bedrijven en andere organisaties. NIBHV ontwikkelt opleidingen en deelt kennis over inrichting van BHV organisaties volgens het maatwerk principe. Door deze kennisoverdracht helpt NIBHV de organisatie zo veilig als mogelijk te zijn.

Niet alle branches hebben specifieke afspraken rond arbeidsveiligheid. Of dit in jouw branche het geval is, kun je vinden in de Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie van de branche. Een overzicht van branche-RIE’s vind je op de website www.rie.nl.

Tevens kun je specifieke afspraken vinden in de Arbocatalogus van jouw branche. Werkgevers en werknemers kunnen op sector- of brancheniveau afspreken hoe zij aan de algemene voorschriften van de Arbowetgeving gaan voldoen. In de Arbocatalogus nemen zij oplossingen en verbeteringen op rond het thema arbeidsomstandigheden.

Voor een overzicht van getoetste Arbocatalogi zie www.arboportaal.nl.

Werknemers, werkgevers en ZZP’ers die in een risicovolle omgeving werken, leren over veiligheid. Op deze manier kunnen zij rekening houden met het milieu en de gezondheid van henzelf en anderen. Met een geldig VCA-diploma kunnen werknemers, bedrijven en ZZP’ers aantonen dat ze de benodigde kennis in huis hebben om op een veilige en verantwoorde manier te werken.

Zie voor meer informatie http://vcaexamen.nl/.

Basis VCA

Ga je aan de slag op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving? Dan dien je in het bezit te zijn van een geldig B-VCA diploma.

Tijdens een examen laat je zien dat je de basiskennis bezit van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

Je Basisveiligheid VCA-diploma is 10 jaar geldig in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

VCA VOL

Heb je een leidinggevende functie, ben je hoofdaannemer of ZZP’er? Dan dien je in het bezit te zijn van een geldig VCA-VOL diploma. Daarmee toon je aan dat je op de hoogte bent van de geldende eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook laat het zien dat je verantwoordelijkheid draagt voor de eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Het examen VCA-VOL is standaard beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits en Frans.

VIL VCU

Ben je intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan dien je in het bezit te zijn van een diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU). Daarmee toon je aan dat je weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven en weet je waarop je moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten.

Het VCU-diploma is 10 jaar geldig, in België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Een compleet overzicht van examenlocaties en inschrijvingen vind je op http://vcaexamen.nl/

Staat jouw vraag er niet tussen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.