Eerste hulp bij werken met kinderen

 

Als je werkt met kinderen, bijvoorbeeld in de crèche of op een basisschool dan wil je vanzelfsprekend goed zorgen voor ‘jouw’ kinderen. Er is ook van alles gedaan dat de kinderen in een veilige omgeving kunnen spelen en ontwikkelen. Maar er bestaat altijd een kleine kans dat er toch een ongeval plaats vindt. Om in dat geval juist te kunnen handelen is noodzakelijk dat je eerste hulp kunt verlenen. Daarom heeft NIBHV een speciale cursus ontwikkeld.

Cursus

De cursus ‘Eerste hulp bij werken met kinderen’ (EHK) speelt in op situaties waar veel met kinderen wordt gewerkt. Dit zijn plekken zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. Na afronding van de cursus ontvangt de cursist een NIBHV-certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen.

Duur cursus

De cursus eerste hulp bij werken met kinderen duurt drie dagdelen (12 uur), inclusief de theorie-en de praktijktoets.

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen voor de cursus basis eerste hulp bij werken met kinderen. Het advies aan de cursisten is om voorafgaand aan de cursus het boek of de e-learning eerste hulp bij werken met kinderen te bestuderen. 

Certificering

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Het certificaat ‘Eerste Hulp bij werken met kinderen’ van NIBHV is een geldig certificaat en staat vermeld op de lijst van geregistreerde certificaten van de ministeriële Regeling voor de uitvoering van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.

Eindtermen en competenties

De cursist kan eerste hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit. 

 De cursist heeft kennis van: de bhv-inzet en de bhv-taken en de uitgangspunten voor de eerste hulp

  • De cursist kan een kind verplaatsen met de Rautekgreep.  
  • De cursist heeft kennis van het verlenen van eerste hulp aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit. 
  • De cursist kan eerste hulp verlenen bij: wonden, bloedingen en botbreuken en ontwrichtingen. 
  • De cursist kan een kind in de stabiele zijligging leggen.  
  • De cursist kan een luchtwegafsluiting bij een baby/kind opheffen. 
  • De cursist kan een bewustzijnsstoornis herkennen bij een baby/kind en daarbij op de juiste wijze handelen.  
  • De cursist kan de luchtweg van een baby/kind openen, de ademhaling kan controleren en vervolgens een circulatiestilstand herkennen.  
  • De cursist kan borstcompressies en beademingen geven aan een baby/kind.  
  • De cursist kan een baby/kind reanimeren.  
  • De cursist kan een Automatische Externe Defibrillator (AED), zowel als bhv’er als bediener, gebruiken. 

Combinatie eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming

De veiligheid in de kinderopvang moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen, dat willen we uiteraard zelf en dat wordt ook door de overheid in de wet gesteld. Naast een ongeval kan er ook brand optreden en ook daar wil je je goed op voorbereiden. Je wilt leren hoe je op een veilige manier een beginnende brand kunt blussen of hoe je ‘jouw’ kinderen snel in een veilige omgeving kunt brengen als de brand te groot is om te blussen.

Cursus en certificering

De cursus bhv brandbestrijding en ontruiming maakt onderdeel uit van een bedrijfshulpverlening-cursus. Het certificaat Basis Eerste Hulp bij werken met kinderen geeft in combinatie met het certificaat Basis bhv brandbestrijding en ontruiming recht op het diploma basis bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald. Ook is het mogelijk beide onderdelen in één cursus te doen. Lees hier meer informatie.

Eerste hulp bij werken met kinderen met e-learning

Naast de klassikale cursus eerste hulp bij werken met kinderen waarin theorie en praktijk via contactonderwijs worden aangeboden, biedt NIBHV de mogelijkheid een eerste hulp bij werken met kinderen te volgen door een combinatie van e-learning met een praktijkdeel. De inhoud van de cursus is gelijk aan de reguliere cursus eerste hulp bij werken met kinderen. Lees meer over de e-learning

Bekijk de e-learning demo

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider

Meer weten? Neem contact met ons op!