Bhv: key voor bedrijfscontinuïteit na een brand

De cijfers liegen niet: een brand kan fatale gevolgen hebben. Zeker de helft van de bedrijven die te maken heeft gehad met een ernstige brand, komt deze niet meer te boven. De bedrijfshulpverlening had bij veel van deze bedrijven al vroeg het verschil kunnen maken: bhv’ers hadden een beginnende brand kunnen blussen of preventieve maatregelen kunnen nemen.

2016: 150 branden met 1 miljoen brandschade of meer

In 2016 hebben zich in ons land 150 branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Dat is het hoogste aantal sinds de registratie van deze branden in 1998. De 150 miljoenenbranden zorgden voor een schadelast van naar schatting 470 miljoen euro. In de afgelopen 20 jaar viel de schadelast door branden zes keer hoger uit, waaronder in 2013 (636,5 miljoen euro), 2014 (495 miljoen euro) en vooral in 2015 toen 130 miljoenenbranden een record schadebedrag met zich meebrachten van naar schatting 707,5 miljoen euro, zo blijkt uit de registratie van de miljoenenbranden in Nederland, die tot stand is gekomen in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus en met verzekeraars.

Risico’s van brand voor continuïteit

Bij brand heeft het in veiligheid brengen van medewerkers en bezoekers prioriteit bij het optreden van de bhv’ers. Na het in veiligheid brengen van mensen is er tijd en ruimte om materiële schade te voorkomen. Brand leidt bijvoorbeeld tot dataverlies, beschadigde installaties en gebouwen die niet meer te gebruiken zijn.

Schade ontstaat niet enkel door het incident en de bestrijding daarvan: Wanneer een bedrijf niet op de normale wijze kan werken, levert dat verlies op. De bedrijfscontinuïteit loopt hiermee direct gevaar. Na een brand zal een bedrijf het productieproces dan ook zo snel mogelijk willen hervatten. Een noodzaak, want de helft van de bedrijven die door een grote brand de werkzaamheden (tijdelijk) moeten staken, gaat binnen twee jaar failliet.

BHV beperkt schade

Schadebeperking staat centraal bij het bestrijden van een brand. Daarom moeten de bhv’ers goede kennis over de gebouwen hebben. Zij kunnen dan direct aan de slag, zodra de melding van een incident binnenkomt. Zo zorgen bhv’ers voor het blussen van een beginnende brand, het veiligstellen van documenten, goederen en machines, het bij lekkage afdekken van materialen en het uitschakelen van gas en elektra. Ook alarmeren de bedrijfshulpverleners de hulpdiensten.

Bronnen:

Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Brandweerstatistiek 2012

Het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE)

Deel dit artikel

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op: