PDF: Whitepaper: BGBOP

Per 1 januari 2018 is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Daarnaast bevat dit besluit regels over de basishulpverlening op die plaatsen. In deze whitepaper vindt je de achtergronden van
het besluit, de concrete invulling ervan, en op wat dit in de praktijk betekent voor ondernemers/organisatoren.