Cursus onafhankelijke adembescherming voor de bhv

In complexe situaties kan de brandweer niet zonder hulp bij de plaats van het incident komen en is een bhv`er nodig als gids. Als voorzorgsmaatregel moet een bhv`er dan onafhankelijke adembescherming dragen. Hij begeleidt de brandweer immers naar een risicogebied waarbij de kans om in aanraking te komen met giftige rookgassen aanwezig is.

Zowel de bhv`er als de brandweer moet zich daarbij realiseren dat de bhv-organisatie niet onder gelijke omstandigheden als de brandweer kan optreden. De bhv’er met onafhankelijke adembescherming kan onder leiding van de brandweer in rook lopen, maar nooit in een situatie met hitte. Op het moment dat de situatie onveilig wordt voor de bhv`er moet deze terug te keren naar veilig gebied. De begeleiding zal dan op een andere wijze (via communicatieapparatuur) moeten plaatsvinden.

 

Over de cursus

adembescherming bhv

In de cursus ‘Onafhankelijke adembescherming voor de bhv` leer je met onafhankelijke adembescherming op te treden als gids van de brandweer. Het gaat hierbij niet alleen om het aanleren van technische vaardigheden, maar ook om je bewust te worden van de gevaren die spelen bij het optreden met onafhankelijke adembescherming. Je leert om te gaan met die gevaren.

Je vindt hieronder meer informatie over de toelatingseisen, de duur van de cursus, het examen en de gerealiseerde eindterm na volgen van de cursus:

 

Toelatingseisen

Om de cursus onafhankelijke adembescherming voor bhv te volgen moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Een geldig NIBHV-diploma van de basiscursus bedrijfshulpverlener of een geldig NIBHV-certificaat bhv brandbestrijding en ontruiming;
  • Een bewijs van medische keuring voor het dragen van onafhankelijke adembescherming;
  • Een andere belangrijke eis is dat je gezicht vrij is van baardgroei, bakkebaarden of grote snor. Als dat niet het geval is, kan lekkage in het gelaatsmasker dat je draagt optreden waardoor de bescherming die onafhankelijke ademlucht weg is en je eigen veiligheid in gevaar is.

De cursus

De cursus ‘Onafhankelijke adembescherming voor de bhv` duurt 5 dagdelen, inclusief het examen.

Het examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen. Een theorietoets met 15 meerkeuzevragen en een praktijktoets waarbij je bij twee scenario`s moeten optreden als gids voor de brandweer.

Eindterm

De cursist kan op veilige wijze onafhankelijke adembescherming gebruiken bij het gidsen van de brandweer.

 

Meer informatie over cursus adembescherming bhv:

Bekijk de leerstof in de webshop.

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider
 

Meer weten? Neem <a href=”https://www.nibhv.nl/contact/”>contact</a> met ons op: