Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

De beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie (BMI-OAI) is verantwoordelijk voor de bediening, controle en het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De beheerder is ook het eerste aanspreekpunt voor de brandweer. Dit is belangrijk als er bijvoorbeeld twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding.

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

 

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen. Het is wel wenselijk dat de cursist vertrouwd is met techniek en technische problemen van installaties. Bovendien is het belangrijk dat de beheerder affiniteit heeft met de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

 

Duur opleiding

NIBHV adviseert een duur van drie dagdelen. In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

 

Eindtermen

De cursist:

  • kan omschrijven wat het doel van een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsalarminstallatie (OAI) is
  • weet wanneer een BMI of een OAI vereist is
  • kent de eisen waaraan een installaties aan moeten voldoen
  • kent de hoofdlijnen van de opbouw van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie
  • kan omschrijven hoe en met welke frequentie de beheerder zorg kan dragen voor beheer, periodieke controle en onderhoud van de onderdelen van de installaties
  • kan aangeven hoe de afstemming met de onderhoudsdeskundige moet plaatsvinden

 

Bekijk het lesmateriaal in de webshop.

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider
 

Meer weten? Neem contact met ons op!