PDF: Whitepaper Brandbestrijding bij bedrijven

Elk jaar vinden er in Nederland zo’n zes- à achtduizend bedrijfsbranden plaats. Die veroorzaken een flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Aan de bhv de taak om de brand te bestrijden, uitbreiding te voorkomen en ervoor te zorgen dat iedereen snel in veiligheid wordt gebracht. De uitvoering van de brandbestrijding staat of valt met een goede organisatie. Hoe kom je tot helder geformuleerde taken en procedures? In deze whitepaper vindt je de handvatten, taken en procedures om dit succesvol te organiseren.