Omgaan met kleine blusmiddelen

Een kleine brand kan onverwacht ontstaan. In dat geval moet (een deel van) het personeel adequaat de blusmiddelen kunnen gebruiken. Ongeveer driekwart van de beginnende branden kan met kleine blusmiddelen worden geblust, een belangrijke verantwoordelijkheid dus.

 

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen voor deze cursus.

 

Eindtermen

De cursus geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is brand en hoe ontstaat brand?
  • Wat moet je doen als je een brand ontdekt?
  • Welke blusstoffen en kleine blusmiddelen zijn er?
  • Hoe kun je met kleine blusmiddelen een beginnende brand blussen?
  • Wat houdt het beheer en onderhoud van kleine blusmiddelen in?

 

Bekijk onze producten in de webshop.

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider

Meer weten? Neem contact met ons op!