PDF: Infodocument Wet- en regelgeving over brandveiligheid en het veilig gebruik van gebouwen

Werkgevers in Nederland hebben niet alleen te maken met de arbowet- en regelgeving. Ook wet- en regelgeving op het gebied van brandpreventie en het veilig gebruik van gebouwen is belangrijk. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, het voormalige Bouwbesluit), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (Wet op de Veiligheidsregio’s).

Dit informatiedocument is ter voorbereiding op de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt.