Cursus brandbestrijding en ontruiming

De cursus brandbestrijding en ontruiming is voor medewerkers met alleen als bhv-taken brandbestrijding en ontruiming. En ook voor bhv’ers die al eerste hulp kunnen geven of die ehbo’er zijn en ook de bhv-taken brandbestrijding en ontruiming willen kunnen uitvoeren. In deze cursus leer je wat je kan doen als er brand uitbreekt en hoe je op een veilige manier jouw gebouw kan ontruimen. Zo zorg jij als bhv’er dat ieders veiligheid serieus wordt genomen als er een incident is. Als bhv’er ben je sneller bij een incident dan de brandweer, ambulance of politie. Jij kan het verschil maken in de beginfase van een incident. Je kan maatregelen nemen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De cursus brandbestrijding en ontruiming bestaat uit twee onderdelen:

1. Brandbestrijding

bhv samenwerking brandweer

In het onderdeel brandbestrijding leer je wat je moet doen al je een oproep krijgt, omdat er brand is in jouw bedrijf. Wanneer is het verantwoord om een bluspoging te doen? In welke gevallen is het nodig direct te starten met ontruimen? Je leert welke branden je nog kan blussen en hoe je dat doet. Natuurlijk komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Je eigen veiligheid staat immers altijd op nummer 1.

2. Ontruiming

In het onderdeel ontruiming staat een algemene ontruimingsprocedure voor de bhv centraal. Wat zijn je taken als bhv’er bij een ontruiming? Ook is er aandacht voor de ontruimingsvoorzieningen en de samenwerking met de brandweer en politie.

Wil je meer weten over de onderwerpen die in de cursus aan bod komen?

Bekijk dan de inhoudsopgave van het boek basiscursus bhv brandbestrijding en ontruiming.

 

Toelatingseisen

Er zijn geen eisen aan de vooropleiding, iedereen kan meedoen aan de cursus.

 

Cursusduur

NIBHV adviseert een cursusduur van minstens acht uur. Opleiders kunnen de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in één hele dag of in twee halve dagen.

Het praktijkdeel van de cursus is een onmisbare schakel in jouw leerproces, dan leer je de theorie uit de leerstof toe te passen. De bhv-instructeur zal je tijdens de praktijkcursus helpen om alle vaardigheden te leren uitvoeren, zodat je tijdens de praktijktoets kan laten zien dat je de eindtermen hebt behaald.

Informatie over data, plaats en kosten is te verkrijgen bij onze bhv-opleiders.

Je kan ook kiezen voor de online variant met praktijkgedeelte: dan doe je de theorie via e-learning en volg je een halve dag praktijkcursus waarin het aanleren van de vaardigheden centraal staat. Informeer bij je opleider naar de mogelijkheden.

 

Eindtermen en examen

Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen en een praktijktoets. Tijdens het examen kan je laten zien of je voldoet aan de eindtermen.

Meer weten over de competenties die per onderdeel aan bod komen? Ga dan snel naar:

Competenties brandbestrijding

Competenties ontruiming

 

Competentiebeoordeling bhv brand

Voorbeeld competentieprofiel naar toetsing – brandbestrijding en ontruiming


Eindterm brandbestrijding:

De cursist kan een beginnende brand blussen met een voor de brand geschikt blusmiddel.

Competenties brandbestrijding:

 • De cursist kennis heeft van:
  • de bhv-taken en de bhv-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming;
  • brand en van de manieren om een brand te blussen;
  • de bhv-taak bij brand.
 • De cursist kan de aanpak voor het controleren en openen van een deur bij een vermoeden van brand kan toepassen;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen bij een vaste stoffenbrand;
 • De cursist kan de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand kan toepassen bij een vloeistof- of vet/oliebrand.

Eindterm ontruiming:

De cursist kan de bhv-taak bij een ontruiming uitvoeren.

Competenties ontruiming

 • De cursist kennis heeft van:
  • de bhv-taken en de bhv-inzet;
  • de inzetmogelijkheden van de bhv bij brand en ontruiming;
  • de factoren die een rol spelen bij een ontruiming;
  • de voorzieningen ten behoeve van een ontruiming;
  • de bhv-taak bij een ontruiming volgens de algemene ontruimingsprocedure.
 • De cursist kan de aanpak voor het optreden bij een ontruiming kan toepassen.

 

Aanmelden cursus brandbestrijding en ontruiming

Je kan de cursus volgen bij één van onze gecertificeerde opleiders. NIBHV toetst deze opleiders op kwaliteit. Zij leiden bhv’ers op op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw opleider naar NIBHV-certificering , zodat je zeker weet dat je een goede cursus krijgt.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database.

Zoek bhv-opleider

 

Meer informatie:

Bekijk onze producten in de NIBHV webshop.
Lees ook meer over onze aanvullende bhv-verzekering.

 

Meer weten? Neem contact met ons op: