Bhv-certificaat/diploma behalen

Het bhv-diploma: belangrijke voorwaarde voor kwaliteit

De kwaliteit van de bedrijfshulpverlening (bhv) binnen jouw organisatie staat of valt uiteraard met de uitvoering ervan op de werkvloer. Daarom is het belangrijk dat je bhv’ers goed zijn opgeleid. Maar hoe werkt dit precies? Hoe en waar kunnen je bhv’ers in spé een bhv-certificaat/diploma behalen?

In 2019 vonden er in Nederland 4.474 ernstige arbeidsongevallen en 3.972 bedrijfsbranden plaats. Een bhv-organisatie, met deskundige, goed opgeleide bhv’ers, draagt bij aan de veiligheid op de werkvloer en helpt om schade of letsel zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Niet voor niets is elke werkgever  vanuit de Arbowet verplicht om bedrijfshulpverlening op te zetten.

 

Eérst een bhv-diploma

Voordat iemand als bhv’er ingezet kan worden, moet hij of zij goede instructies hebben gekregen. Dat kan door het volgen van een bhv-cursus en af te sluiten met een NIBHV-certificaat/diploma. Tijdens zo’n bhv-cursus leer je, via een theoretisch deel aangevuld met een praktijkdeel,  alles wat nodig is om veilig te kunnen handelen bij een incident.

 

mijn nibhv mobiel herhalingscursus

Jaarlijks herhalen: erg belangrijk

Rond jouw werknemer de cursus met succes af? En haalt hij of zij de theorie- en praktijktoets? Dan ontvangt hij of zij een NIBHV-certificaat/diploma en kan hij of zij als bhv’er aan de slag binnen jouw organisatie.

Uiteraard is het wél belangrijk dat de opgedane kennis en vaardigheden ook daarna op peil blijven. Daarom volgt elke bhv’er jaarlijks een bhv-herhalingscursus. Op die manier blijft hij of zij competent.

 

Geldigheid bhv-certificaat

Het diploma bhv, afgegeven door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV), behoudt zijn geldigheid voor 1 jaar. Door jaarlijks de herhalingscursus bhv te volgen, behoudt het diploma zijn geldigheid. Je krijgt daarvoor een herhalingscertificaat met een nieuwe afgiftedatum.

Lees meer over de geldigheid van het bhv-certificaat

 

Kies altijd voor een NIBHV-gecertificeerde cursus

Je bhv’ers in spe kunnen hun bhv-certificaat/diploma behalen via een bhv-opleider bij jou in de buurt. Check vooraf wél altijd goed of de betreffende opleider cursussen aanbiedt, met certificaten/diploma’s die geaccrediteerd zijn door NIBHV. In dat geval garandeert ons onafhankelijke certificeringssysteem namelijk de kwaliteit van de bhv-cursus en van de toetsen.

Zo weet je als werkgever zeker dat de diploma’s van je bhv’ers ook echt iets waard zijn. En dat mede daardoor de veiligheid binnen jouw organisatie goed geborgd is.

 

Keurmerkopleiders: de allerhoogste kwaliteit

Ieder jaar ontvangen meer dan 300.000 bedrijfshulpverleners het NIBHV-certificaat, via een door NIBHV gecertificeerde opleider. Wil je zekerheid dat het bhv-diploma van je bhv’ers van de allerhoogste kwaliteit is? Kies dan voor een van de opleiders met het NIBHV Keurmerk. Zij verbinden zich voor langere tijd aan NIBHV en onze hoge kwaliteitseisen; tijdens audits werken we voortdurend samen om verbeteringen door te voeren.

Kies je voor een Keurmerkopleider? Dan kun je er als werkgever zeker van zijn dat deze opleider de allerhoogste kwaliteit levert.  De bhv’er die een NIBHV-diploma heeft behaald houdt zijn of haar diploma geldig zolang hij of zij jaarlijks slaagt voor een herhalingscursus.

 

Bekijk de presentatie over onafhankelijke certificering bhv

 

Een bhv-certificaat helpt bij jouw bedrijfsveiligheid

Een NIBHV-certificaat of diploma voor je bhv helpt aantoonbaar de bedrijfsveiligheid in jouw organisatie te waarborgen.

Een bhv-organisatie met gecertificeerde bhv’ers is in staat om de bhv/ bedrijfshulpverlening binnen een organisatie goed op te zetten en in stand houden. Dit helpt voor veiligheid op de werkvloer zodat;

  • De bhv’er er alles aan kan doen om mensen veilig aan het werk te houden;
  • Bhv en arbeidsveiligheid meegenomen worden bij investeringen in productie/bedrijfsprocessen;
  • Goede beheersing van de arbeidsrisico’s de kans vermindert op aansprakelijkheidsclaims;
  • Medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en eigenaarschap tonen om bij incidenten of brand veilig te werken;
  • Veilig en gezond werken een eenvoudig onderdeel van de dagelijkse routine wordt.

Veelgestelde vragen over een bhv-certificaat/diploma