Geldigheid bhv-diploma

Hoe lang is mijn NIBHV-diploma geldig?

Het diploma bhv, afgegeven door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV), behoudt zijn geldigheid voor 1 jaar. Op je diploma staat een afgiftedatum, dat is de datum waarop je het behaald hebt. Dus vanaf die datum is dat diploma nog 1 jaar geldig. Door jaarlijks de herhalingscursus bhv te volgen, behoudt het diploma zijn geldigheid. Je krijgt daarvoor een herhalingscertificaat met een nieuwe afgiftedatum.

 

Waarom moet ik ieder jaar mijn bhv herhalen?

Een bhv-cursus volgen is één ding. Maar om je kennis en vaardigheden vervolgens ook op peil te houden en in noodsituaties adequaat te kunnen opereren, is regelmatig herhalen en oefenen noodzakelijk. Dat komt door de manier waarop ons brein werkt; om iets nieuws te leren, moeten we de stof blijven herhalen en oefenen totdat er in onze hersenen blijvende, stevige verbindingen zijn gemaakt. Hiervoor geldt: ‘Iets wat je niet vaak doet, doe je vaak niet goed’.

Regelmatig herhalen en oefenen op de werkplek vergroot de kans dat je competent blijft. En dat je daadwerkelijk adequaat optreedt als het er echt om gaat; óók tijdens noodsituaties.

Je houdt je diploma geldig en de in de basiscursus aangeleerde kennis en vaardigheden op peil, door jaarlijks de herhalingscursus bhv te volgen. Een concrete wettelijke termijn daarvoor is er niet.

In de Arbowet staat hierover het volgende in artikel 15 lid 3:

De bedrijfshulpverleners moeten zodanig in aantal zijn, zodanig zijn opgeleid en uitgerust en zodanig zijn georganiseerd, dat zij bovengenoemde taken naar behoren kunnen vervullen (artikel 15 lid 3 Arbowet). Zie voor meer informatie: wet- en regelgeving

Uitgangspunt is dat de bhv’ers in noodsituatie (zoals een reanimatie of een brand) adequaat kunnen optreden. NIBHV adviseert  daarom een minimale jaarlijkse herhaling als norm aan te houden. Dit is ook een vuistregel van De Nederlandse Arbeidsinspectie (zie aandachtspunten). Op die manier blijven de kennis en vaardigheden van bhv’ers op peil. Dat is vooral belangrijk omdat zij in het dagelijks werk geen routine opdoen met de bhv-taken.  Ze handelen alleen als er een incident is en moeten deze vaardigheden over het algemeen onverwacht en zonder tijdsverlies uitvoeren.

Lees hier meer over jaarlijkse herhaling

Moet je na twee jaar de basiscursus bhv opnieuw volgen?

Door omstandigheden (zoals bijvoorbeeld de coronapandemie) hebben bhv’ers niet altijd hun jaarlijkse herhalingscursus bhv gevolgd. Bedrijven en hun bhv’ers geven aan dit noodzakelijk te vinden om nu weer op te pakken. Dat is een goede ontwikkeling, want je wilt als bedrijf toch ook gewoon dat je bhv goed geregeld is? Je hoeft dan niet de hele basiscursus bhv opnieuw te doen. Een herhalingscursus bhv praktijk in combinatie met e-learning (bijvoorbeeld via de nieuwe e-learning) kan prima voldoen.

Het is aan de werkgever om te besluiten of na een aantal jaren het opnieuw volgen van de basiscursus bhv beter past.

Ik ben mijn bhv certificaat kwijt: hoe kom ik aan een nieuwe?

Als je je certificaat kwijtgeraakt bent, kun je bij jouw opleider vragen om een duplicaat. Jouw opleider zal vervolgens contact opnemen met het NIBHV met het verzoek om een duplicaat aan te maken. NIBHV rekent hier kosten voor die zijn op te vragen bij jouw opleider.

Als je registratie loopt via Mijn NIBHV (het digitale NIBHV competentieregistratiesyteem) dan is je certificaat digitaal en is in Mijn NIBHV terug te vinden. Ook de data waarop je de cursus hebt gevolgd.

Hoe controleer ik geldigheid van mijn bhv- diploma?

Dat kan je doen door te kijken naar de afgiftedatum die op je diploma of certificaat staat. Die datum is de datum waarop je het behaald hebt. Vanaf die datum is je diploma nog 1 jaar geldig.

Indien je een NIBHV gecertificeerde cursus hebt gevolgd, dan staan jouw gegevens in Mijn NIBHV. Log hier in om jouw bhv-status te vinden:

Inloggen Mijn NIBHV