Bedrijfsveiligheid

De bedrijfsveiligheid binnen jouw organisatie is van cruciaal belang. Dat bhv’ers onmisbaar zijn voor een organisatie is bekend. Toch bestaat er nog vaak onduidelijkheid over de nodige maatregelen en betreffende wetgeving. Hoe zorg ik voor veiligheid in mijn organisatie? Hoeveel bhv’ers zijn er nodig?

Je wilt dat jouw medewerkers klaar staan bij calamiteiten en incidenten, waarbij ook vanuit de wetgeving veel eisen worden gesteld aan de bedrijfsveiligheid van jouw organisatie. Wat doet jouw organisatie momenteel in het kader van veiligheid om de risico’s op ongevallen te minimaliseren? En mocht iets onverhoopt gebeuren wat de veiligheid van jouw medewerkers in gevaar brengt, hoe reageren jouw medewerkers hier vervolgens op? Dit zijn slechts enkele voorbeelden waarover nagedacht moet worden bij het organiseren en coördineren van de bedrijfsveiligheid in jouw organisatie.

 

Belang van bedrijfsveiligheid in een organisatie

overleg BHV team bedrijfsveiligheid

Volgens de Arbowet moet een organisatie doeltreffende maatregelen treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Voldoende maatregelen is een vrij breed begrip, waardoor er geen specificatie bestaat omtrent de hoeveelheid bhv’ers in elke organisatie. Dat hangt geheel af van de grootte van de organisatie en de risico’s. Bij incidenten of calamiteiten is bedrijfshulpverlening letterlijk van levensbelang voor zowel jouw medewerkers als voor jouw organisatie. De hulpverleners komen direct in actie in noodgevallen waarbij ze eerste hulp kunnen verlenen waar nodig. De bedrijfshulpverlening moet in staat zijn om een beginnende brand te blussen of een ontruiming van een gebouw/terrein te begeleiden om te voorkomen dat er slachtoffers vallen.

Een RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) en ontruimingsplan zijn daarnaast ook verplicht voor veel organisaties. Een ontruimingsplan helpt bij de voorbereiding en uitvoering van een ontruiming. In dit ontruimingsplan worden protocollen en procedures opgenomen en heeft betrekking op de hulpverlening, maar ook de communicatie tijdens calamiteiten. Zoals gezegd zijn er veel maatregelen die getroffen moeten worden om de bedrijfsveiligheid te garanderen.

 

Hieronder een kleine checklist om de ontruiming van een pand voor te bereiden:

  • Weet iedereen wat hij/zij moet doen als er brand is?
  • Zijn er afspraken wie de klanten/bezoekers begeleiden?
  • Zijn de hulpmiddelen voor minder zelfredzame personen adequaat en snel inzetbaar?
  • Is er iemand binnen de organisatie aangesteld om de leiding op zich te nemen tijdens een ontruiming?
  • Zijn de vluchtwegen voorzien van noodverlichting?
  • Zijn de vluchtwegen vrij van obstakels?
  • Zijn er genoeg bhv’ers aanwezig

 

Doe de bedrijfsveiligheid Quickscan

Wil jij weten of de veiligheid van jouw organisatie op orde is? Doe de quickscan en kom erachter!

 

Start de quickscan