Welke cursussen certificeert NIBHV?

Onafhankelijke certificering NIBHV: scheiding tussen certificeren en opleiden

Het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening verzorgt zelf geen cursussen om scheiding tussen certificeren en opleiden te waarborgen.

NIBHV-certificering betekent een onafhankelijk examen, actuele eindtermen, een valide en veilige afname van het examen, gekwalificeerde instructeurs en examinatoren en controle van de opleider. Het gaat niet om een bewijs van deelname, maar om een onafhankelijk en landelijk erkend NIBHV-certificaat of diploma welke voldoet aan de Arbowet
 

Bekijk onze pagina met cursussen bedrijfshulpverlening en bedrijfsveiligheid die door onze aangesloten opleiders worden gegeven.
 
Bekijk cursusoverzicht
 

Tarieven certificering

NIBHV Certificering NIBHV Tarief
* Opleiders kunnen extra kosten voor de uitvoering van het examen toevoegen
Certificeringen cursussen bedrijfshulpverlener
Basis bedrijfshulpverlener 21,60
Herhaling bedrijfshulpverlener 6,30
Basis bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming 21,60
Herhaling bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming 6,30
Basic emergency response officer 21,60
Refresher emergency response officer 6,30
Certificeringen cursussen bhv eerste hulp
Basis bhv eerste hulp 10,80
Herhaling bhv eerste hulp 5,45
Basis eerste hulp bij werken met kinderen 10,80
Herhaling eerste hulp bij werken met kinderen 5,45
Basis eerste hulp bij werken met kinderen: kinderdagverblijf (met e-learning) 10,80
Herhaling eerste hulp bij werken met kinderen: kinderdagverblijf (met e-learning) 5,45
Basis eerste hulp bij werken met kinderen: peuterspeelzaal (met e-learning) 10,80
Herhaling eerste hulp bij werken met kinderen: peuterspeelzaal (met e-learning) 5,45
Basis eerste hulp bij werken met kinderen: gastouder (met e-learning) 10,80
Herhaling eerste hulp bij werken met kinderen: gastouder (met e-learning) 5,45
Basis bhv niet-spoedeisende eerste hulp 10,80
Herhaling bhv niet-spoedeisende eerste hulp 5,45
Basis bhv spoedeisende eerste hulp 10,80
Herhaling bhv spoedeisende eerste hulp 5,45
Basic ERO non-emergency first aid (met e-learning) 10,80
Basic ERO emergency first aid (met e-learning) 10,80
Basic ERO first aid 10,80
Refresher ERO first aid 5,45
Certificeringen cursussen brandbestrijding en ontruiming
Basis bhv brandbestrijding en ontruiming 10,80
Basis bhv brandbestrijding 10,80
Basis bhv ontruiming 10,80
Herhaling bhv brandbestrijding en ontruiming 5,45
Herhaling bhv brandbestrijding 5,45
Herhaling bhv ontruiming 5,45
Basic ERO firefighting and evacuation 10,80
Basic ERO firefighting (met e-learning) 10,80
Basic ERO evacuation (met e-learning) 10,80
Refresher ERO firefighting and evacuation 5,45
Certificering overige cursussen
Coördinator/ hoofd bedrijfshulpverlening 310,00*
* Bij minimale facturatie van 5 cursisten
Basis ploegleider bhv 12,60
Herhaling ploegleider bhv 9,00
Basis onafhankelijke adembescherming voor de bhv 24,50
Herhaling onafhankelijke adembescherming voor de bhv 18,60
Beheerder brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie 13,70
Kleine blustoestellen 7,00
Preventiemedewerker 8,00
BHV Code 95, U-21 6,30
Certificering first responder cursussen
Fire bno onafhankelijke ademluchtdrager 45,00
Fire bno chemicaliënpakdrager en/of gaspakdrager 45,00
Fire bno incidentbestrijding bij branden in een industriële omgeving 45,00
Fire bno gevaarlijke stoffen 45,00
Fire bno specifieke omstandigheden 45,00
Fire bno eerste hulp (bij complexe ongevallen) 45,00
Fire bno inzetleider 45,00
Competent blijven first responder 59,50