Bedrijfsongelukken: vallen staat op 1

Vallen of onderuitgaan op de werkvloer is met 29% het meest voorkomende bedrijfsongeval. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde onlangs cijfers over ongelukken binnen bedrijven. Hieruit bleek dat uitglijden, struikelen en vallen het meest voorkwam.

Het CBS onderzocht de ongelukken waardoor werknemers minstens vier dagen niet konden werken. In de meeste gevallen was er sprake van lichamelijk letsel. Bijna dertig procent betrof een valongeluk. In het totaal is 3,4% van de werknemers betrokken geweest bij een ongeval. Fabrieken en werkplaatsen blijken de meest riskante werkplekken, daar vindt een kwart van alle ongevallen plaats.

 

Minder fatale ongevallen

Het meldpunt voor arbeidsongevallen van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt dat in 2014 zeker 77 mensen om het leven kwamen tijdens hun werk. Minstens vijfhonderd mensen liepen blijvend letsel op. Dit is een vooruitgang: een jaar eerder kwamen 92 personen om bij een bedrijfsongeval en liepen 531 mensen blijvend letsel op.

 

Meeste bedrijfsongevallen in Hoogezand-Sappemeer

Relatief gezien vonden de meeste bedrijfsongevallen plaats in de Groningse gemeente Hoogezand-Sappemeer: dit waren ruim tien bedrijfsongevallen per duizend bedrijven. Op nummer twee van de top-3 staat de gemeente Moerdijk. Delfzijl staat op de derde plaats. In de gemeente Rotterdam was het aantal meldingen in absolute getallen het grootst: 151. Daar kwamen eveneens de meeste dodelijke ongevallen voor: drie werknemers kwamen om. Negentien mensen liepen blijvend letsel op tijdens het werk.

 

Arbeidsongeval en meldingsplicht

Een arbeidsongeval is volgens de Arbeidsomstandighedenwet een ‘aan een werknemer, in verband met het verrichten van arbeid, overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en die heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad’. Arbeidsongevallen die geleid hebben tot de dood, blijvend letsel of ziekenhuisopname moeten door een organisatie aangegeven worden bij de inspectie SZW (artikel 9, eerste lid). De De Nederlandse Arbeidsinspectie onderzoekt de meldingsplichtige arbeidsongevallen. Soms worden arbeidsongevallen onderzocht op basis van artikel 10 (gevaar voor derden).

 

 

Deel dit artikel

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op: