SER lanceert handreiking preventiemedewerker

Onbekend maakt onbemind: nog altijd heeft maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventie­medewerker in dienst. De nieuwe Handreiking arbomaatregelen Preventiemedewerker, uitgegeven door de SER en de Stichting van de Arbeid, helpt werkgevers én preventiemedewerkers om deze belangrijke (en verplichte) rol goed vorm te geven.

De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Zo speelt hij of zij een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) en bij het aanpakken van de risico’s op de werkvloer. De preventiemedewerker overlegt met de bhv over (rest)risico’s, voor meer veiligheid bij ongevallen, brand of andere incidenten. Ook is de preventiemedewerker vaak een centraal aanspreekpunt voor werknemers, werkgevers en arbodeskundigen over de arbeidsomstandigheden binnen het bedrijf.

Verder heeft de preventiemedewerker een onafhankelijke signaalfunctie voor als zaken op veiligheidsgebied niet goed gaan. En ten slotte geeft hij of zij vaak voorlichting over het onderhoud van apparaten, het werken met gevaarlijke stoffen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

In 2018 had nog altijd maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland (54 procent) een preventiemedewerker  De handleiding arbomaatregelen preventiemedewerker helpt bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken  De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

 

Verplicht, maar onbekend

De preventiemedewerker heeft, kortom, een belangrijke rol als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Niet voor niets is elk bedrijf tegenwoordig verplicht om ten minste één preventiemedewerker in dienst te hebben; met de aantekening dat bij kleine bedrijven (met minder dan 25 werknemers) de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker mag vervullen.

Toch had in 2018 nog altijd maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland (54 procent) een preventiemedewerker. En is er wel een preventiemedewerker actief binnen de organisatie? Dan is voor veel mensen vaak onbekend waarvoor ze precies bij de preventiemedewerker terechtkunnen.

Handreiking: praktische informatie en adviezen

Om bedrijven te ondersteunen bij het vormgeven van de functie van preventiemedewerker, lieten het Arboplatform van de SER en de Stichting van de Arbeid de Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker ontwikkelen.

De handreiking biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers, werknemers én voor preventiemedewerkers zelf, zodat zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger kunnen oppakken.

Meer weten?

  • Op de website van de SER vind je meer informatie over de handreiking. Ook kun je de handreiking hier direct downloaden.
  • In het door NIBHV uitgegeven boek Preventiemedewerker kun je meer lezen over (onder meer) de taken van de preventiemedewerker en zijn of haar plek binnen de organisatie.
  • De cursus preventiemedewerker is gericht op de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de RI&E, de bijbehorende plan van aanpak en de arbotaken van de preventiemedewerker.
  • In de Handreiking Bedrijfshulpverlening vind je onder meer een handig stappenplan, waarmee je kunt bouwen aan een effectieve bhv-organisatie.

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op: