2019: trend stijging arbeidsongevallen zet door

Ten opzichte van het jaar daarvoor liet 2019 opnieuw een stijgend aantal arbeidsongevallen zien (vooral in de sectoren bouw en afvalbeheer). Met name kleine bedrijven van minder dan tien werknemers zijn kwetsbaar, zo blijkt uit het Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW en uit de Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden (Ministerie SZW) .

Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland neemt al jaren toe. In 2019 lag het aantal meldingen op in totaal 4.474 meldingen. Dat is vier procent meer dan in 2018 toen het aantal meldingen lag op 4.368. En zelfs ruim 22 procent meer dan in 2015, toen er in totaal 3.651 meldingen van ernstige ongevallen binnenkwamen.

 

Bouw en afvalbeheer meest risicovol

Qua sectoren bleken vooral de bouw (116 arbeidsongevallen) en afvalbeheer (105) risicovol. De top 5 van risicovolle sectoren wordt (net als in de jaren hiervoor) gevolgd door landbouw, bosbouw en visserij (78 arbeidsongevallen), industrie (76), en vervoer en opslag (54). Ook de meeste dodelijke slachtoffers vielen in de bouw; in 2019 overleden in deze sector 18 mensen.

 

Kleine bedrijven zijn kwetsbaar

Vooral kleinere bedrijven, met minder dan tien werknemers, zijn kwetsbaar; tussen 2015 en 2019 vielen hier gemiddeld genomen de meeste slachtoffers (67 mensen per 100.000 werknemers). Bij middelgrote bedrijven (10-100 werknemers) en grote bedrijven (meer dan 100 werknemers) lag het aantal slachtoffers per 100.000 werknemers op respectievelijk 45 en 10.

 

Meeste slachtoffers zijn in dienst

Van de mensen die slachtoffer werden van een arbeidsongeval, was 66 procent in tijdelijk of vaste dienst. Een kwart was uitzendkracht of zelfstandige; de resterende 9 procent viel in een andere categorie arbeidsverband.

 

Vooral jongeren en ouderen slachtoffer

Kijken we de verdeling van het aantal arbeidsongevallen over de verschillende leeftijdscategorieën, dan zien we dat vooral jongeren tussen de 15 en 25 én ouderen van 55 jaar of ouder kwetsbaar zijn; de meeste slachtoffers vielen in een van deze twee leeftijdscategorieën (gemiddeld 33 en 35 slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren).

 

Bewegende objecten

Qua type ongevallen is de situatie al vijf jaar lang vrij stabiel. De meeste arbeidsongevallen (30 procent) worden nog altijd veroorzaakt door contact met een bewegend object. Vallen (niet van hoogte) is met 16 procent de op een na belangrijkste oorzaak, net als contact met de bewegende delen van een machine (ook 16 procent). Vallen van hoogte was in 14 procent van de arbeidsongevallen de oorzaak. Verder had 8 procent van de arbeidsongevallen een andere oorzaak.

 

Bekijk de infographic voor de cijfers in één oogopslag:

infographic arbeidsongevallen werk 2019