• Bekijk de demo

E-learning herhalingscursus bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming

21,29 (incl. btw 25,76)

Deze e-learning is bedoeld om je voor te bereiden op de cursus herhaling eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming voor het werken met kinderen. Je kunt hiermee je kennis en vaardigheden opfrissen om eerste hulp te verlenen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot de puberteit, een beginnende brand te bestrijden en te handelen tijdens een ontruiming. Deze vernieuwde e-learning biedt inzichten in de oorzaken en gevolgen van rookverspreiding, evenals de maatregelen die kunnen worden genomen om dit risico te verminderen

Tools en instructies

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: WEBSHOP ELEARNING HERH EHK BO Categorie:

Beschrijving

Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het essentieel dat je je kennis over eerste hulp bij werken met kinderen, brandbestrijding en ontruiming paraat houdt en je vaardigheden voor het geven van eerste hulp aan kinderen bij een ongeval, het bestrijden van brand en het optreden bij een ontruiming regelmatig oefent.

Nadat je de basiscursus eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming hebt behaald is het dus goed om deze leerstof ieder jaar op te frissen. Om je kennis en vaardigheden op peil te houden, zoals de nieuwe inzichten rondom rookverspreiding, en in noodsituaties adequaat te kunnen handelen, is regelmatig herhalen en oefenen essentieel.

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er sinds 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

In deze e-learning komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener nodig hebt om eerste hulp te verlenen. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De leerstof is gericht op de soorten letsels die voorkomen in de meeste bedrijven waar gewerkt wordt met kinderen. In het onderdeel brandbestrijding en ontruiming komt de aanpak voor het maken van een juiste inschatting van de situatie bij een incident en het bestrijden van een beginnende brand aan bod. Ook fris je je kennis op over hoe je een algemene inzetprocedure bij een ontruiming kan uitvoeren.

  • Naar aanleiding van de nieuwe inzichten rondom rookverspreiding is een nieuw onderdeel over inhalatieletsel opgenomen. De gevaren van rook, hete lucht, stoom en vaak onzichtbare giftige gassen, maakt dat dit letsel meer aandacht verdient en daarom nu is opgenomen in de e-learning.
  • De brandbestrijding en ontruiming leerstof is vernieuwd naar aanleiding van nieuwe inzichten rondom rookverspreiding vanuit een onderzoek van het NIPV. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in deze e-learning. Rook en de snelheid waarmee deze zich kan ontwikkelen en verspreiden maakt het werk van de bhv een stuk lastiger dan lange tijd werd aangenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het handelingsperspectief van de bhv’er. De bhv’er moet goed voorbereid zijn en bij brand adequaat, veilig en snel kunnen optreden. Hij/zij moet zich beseffen wat de effecten van rookverspreiding op de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen zijn en hoe de rookverspreiding beperkt kan worden. De bhv’er moet op eenvoudige manier snel besluiten kunnen nemen over wat te doen in elke situatie.

De e-learning bevat animaties en video’s, die het handelingsperspectief van de bhv’er verduidelijken en rookverspreiding en de gevaren hiervan duidelijk in beeld brengen.

Voor wie

Je bent werkzaam in de kinderopvang, op een basisschool, bij een sportvereniging, in de gastouderopvang en je werkt met kinderen en/of baby’s. Je bent in het bezit van een certificaat basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming en wilt je kennis up-to-date houden. Zoals het omgaan met noodsituaties bij kinderen, inclusief reanimatie en het verlenen van eerste hulp bij verwondingen. Daarnaast is het ook belangrijk om te leren hoe je een juiste inschatting kunt maken van de situatie bij een incident, hoe je een beginnende brand kunt bestrijden en hoe je kunt optreden bij een ontruiming.

Doel

Met deze e-learning bereid je je voor op de cursus herhaling eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming. Je herhaalt je kennis en vaardigheden om eerste hulp te kunnen verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit. Je kan een juiste inschatting maken van de bij een incident, je kan een beginnende brand bestrijden en optreden bij een ontruiming.

Toegang

Je hebt 1 jaar toegang tot de inhoud van deze e-learning.

Studiebelasting

Wij adviseren om de leerstof vooraf te bestuderen, de oriënterende opdrachten te maken en de toetsvragen uit de e-learning te beantwoorden. Dit draagt bij aan een beter leer- en examenresultaat. Het bestuderen van de e-learning neemt gemiddeld 3 tot 4 uur in beslag.

Extra informatie

Inhoud

De volgende essentiële onderwerpen komen aan bod:

– Inzet en taken van de bhv

– Uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp aan kinderen

– Inzetmogelijkheden bhv bij brand en ontruiming

– Eerste hulpverlening aan kinderen bij:

– Wonden

– Bloedingen

– Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

– Inhalatieletsel

– Problemen met het bewustzijn

– Ademhalingsproblemen

– Reanimeren van kinderen

– De bhv-taak bij een brand

– De bhv-taak bij een ontruiming

De volgende onderwerpen zijn opgenomen als naslagwerk:

– Uitgangspunten voor de bhv

– Ontwikkeling van kinderen

– Eerste hulpverlening aan kinderen bij:

– Kneuzingen en verstuikingen

– Lichaamsvreemde voorwerpen

– Insectensteken

– Verbrandingen

– Vergiftigingen

– Oogletsels

– Brand en brandoorzaken

– Voorbereiding op een ontruiming

Toelatingseisen

Voor toelating tot de cursus herhaling eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming geldt dat je in het bezit moet zijn van het certificaat basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming.

Afronding

Examen

Het examen herhaling eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming bestaat uit 1 onderdeel:

– Praktijktoets

Certificaat

Als je een voldoende haalt op de theorietoets en de praktijktoets (bij je bhv-opleider) heb je recht op een onafhankelijk NIBHV- certificaat eerste hulp bij werken (geldig volgens de wet IKK

Geldigheidsduur certificaat EHK

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het certificaat.

Diploma bedrijfshulpverlener

Als je de basiscursus bhv bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming volgt haal je in één klap je bhv-diploma én je certificaat eerste hulp bij werken met kinderen. Dit complete diploma heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

 

Type cursus

Taal

Mogelijk ook interessant: