• Bekijk de demo

E-learning herhalingscursus bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming

20,28 (incl. btw 24,54)

Deze e-learning is bedoeld om je voor te bereiden op de cursus herhaling eerste hulp, brandbestrijding en ontruiming voor het werken met kinderen. Je kunt hiermee je kennis en vaardigheden opfrissen om eerste hulp te verlenen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot de puberteit, een beginnende brand te bestrijden en te handelen tijdens een ontruiming.

Tools en instructies

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: WEBSHOP ELEARNING HERH EHK BO Categorie:

Beschrijving

Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het essentieel dat je je kennis over eerste hulp bij werken met kinderen, brandbestrijding en ontruiming paraat houdt en je vaardigheden voor het geven van eerste hulp aan kinderen bij een ongeval, het bestrijden van brand en het optreden bij een ontruiming regelmatig oefent.

Nadat je de basiscursus eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming hebt behaald is het dus goed om deze leerstof ieder jaar op te frissen. Om je kennis en vaardigheden op peil te houden en in noodsituaties adequaat te kunnen handelen, is regelmatig herhalen en oefenen essentieel.

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

In deze e-learning komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener nodig hebt om eerste hulp te verlenen. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De leerstof is gericht op de soorten letsels die voorkomen in de meeste bedrijven waar gewerkt wordt met kinderen. In het onderdeel brandbestrijding komt de aanpak voor het bestrijden van een beginnende brand aan bod. In het onderdeel ontruiming fris je je kennis op hoe je een algemene inzetprocedure bij een ontruiming kan uitvoeren.

Voor wie

Je bent werkzaam in de kinderopvang, op een basisschool, bij een sportvereniging, in de gastouderopvang en je werkt met kinderen en/of baby’s, je bent in het bezit van een certificaat basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming en wil graag je kennis en vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen, het bestrijden van een beginnende brand en het optreden bij een ontruiming up to date houden.

Doel

Met deze e-learning bereid je je voor op de cursus herhaling eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming. Je herhaalt je kennis en vaardigheden om eerste hulp te kunnen verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit, een beginnende brand te kunnen bestrijden en om te kunnen optreden bij een ontruiming.

Toegang

Je hebt 1 jaar toegang tot de inhoud van deze e-learning.

Studiebelasting

Het doorlopen van deze e-learning neemt gemiddeld 3 tot 4 uur in beslag.

Extra informatie

Inhoud

De volgende essentiële onderwerpen komen aan bod:

-taken en inzet van de bhv

-uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp aan kinderen

-inzetmogelijkheden bhv bij brand en ontruiming

-Eerste hulpverlening aan kinderen bij:

-wonden

-bloedingen

-botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

-problemen met het bewustzijn

-ademhalingsproblemen

-reanimeren van kinderen

-de bhv-taak bij een brand

-de bhv-taak bij een ontruiming

 

De volgende onderwerpen zijn opgenomen als naslagwerk:

-uitgangspunten voor de bhv

-ontwikkeling van kinderen

-Eerste hulpverlening aan kinderen bij:

-kneuzingen en verstuikingen

-lichaamsvreemde voorwerpen

-insectensteken

-verbrandingen

-vergiftigingen

-oogletsels

-brand en brandoorzaken

-voorbereiding op een ontruiming

Toelatingseisen

Voor toelating tot de cursus herhaling eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming geldt dat je in het bezit moet zijn van het certificaat basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming.

Afronding

Examen

Het examen herhaling eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming bestaat uit 1 onderdeel:

-praktijktoets

Certificaat

Als je een voldoende haalt op de praktijktoets (bij je bhv-opleider) heb je recht op een onafhankelijk NIBHV- certificaat eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming.

Geldigheidsduur certificaat

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het certificaat.

Type cursus

Taal