• Bekijk de demo

E-learning basiscursus bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming

37,65 (incl. btw 45,56)

Deze e-learning bereidt je voor op de cursus basis eerste hulp bij het werken met kinderen, brandbestrijding en ontruiming. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om eerste hulp te verlenen aan kinderen in de leeftijd van 0 tot de puberteit, een beginnende brand te bestrijden en op te treden tijdens een ontruiming. Deze vernieuwde e-learning biedt inzichten in de oorzaken en gevolgen van rookverspreiding, evenals de maatregelen die kunnen worden genomen om dit risico te verminderen.

Tools en instructies

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: WEBSHOP ELEARNING BASIS EHK BO Categorie:

Beschrijving

Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het belangrijk dat je bij een ongeval eerste hulp kan geven aan kinderen én kennis hebt van brandbestrijding en ontruiming. Zo leer je hoe je op een veilige manier een beginnende brand kunt blussen of hoe je ‘jouw’ kinderen snel in een veilige omgeving kunt brengen als de brand te groot is om te blussen.

In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er sinds 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.

In deze e-learning komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener nodig hebt om eerste hulp te verlenen, een juiste inschatting van de situatie te maken bij een incident, een beginnende brand te bestrijden en op te treden bij een ontruiming. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken.

  • De e-learning is afgestemd op de soorten letsels die het meest voorkomen in bedrijven waar met kinderen wordt gewerkt. Kinderen kunnen kwetsbaar zijn en het is belangrijk om specifieke risico’s en letsels die zich in die context kunnen voordoen, te benadrukken. Op het gebied van eerste hulp bij werken met kinderen is er een nieuwe paragraaf toegevoegd over inhalatieletsel. Vanwege de gevaren van rook, hete lucht, stoom en giftige gassen die vaak onzichtbaar zijn, is dit letsel nu uitgebreider behandeld in deze e-learning. De eerste hulp leerstof is volledig up-to-date volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021, waardoor bhv’ers worden voorzien van de meest recente richtlijnen en technieken voor het verlenen van effectieve eerste hulp.
  • De leerstof voor brandbestrijding en ontruiming is cruciaal, aangezien branden een potentieel gevaar vormen in verschillende werkomgevingen, en dus ook waar met kinderen gewerkt wordt. Het maken van een juiste risicoafweging met behulp van indicatoren bij rook en brand en het bestrijden van beginnende branden die in de meeste bedrijven kunnen voorkomen, zijn essentiële vaardigheden om snel en effectief te kunnen handelen.
  • Daarnaast is het belangrijk om de algemene inzetprocedures bij een ontruiming te bespreken. Een goed begrip van deze procedures kan het verschil maken in noodsituaties en ervoor zorgen dat mensen die met kinderen werken weten hoe ze snel en veilig een gebouw moeten verlaten en ontruimen.

De brandbestrijding en ontruiming leerstof is vernieuwd n.a.v. nieuwe inzichten rondom rookverspreiding vanuit een onderzoek van het NIPV. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in deze e-learning.

Rook en de snelheid waarmee deze zich kan ontwikkelen en verspreiden maakt het werk van de bhv een stuk lastiger dan lange tijd werd aangenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het handelingsperspectief van de bhv’er. De bhv’er moet goed voorbereid zijn en bij brand adequaat, veilig en snel kunnen optreden. Hij/zij moet zich beseffen wat de effecten van rookverspreiding op de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen zijn en hoe de rookverspreiding beperkt kan worden. De bhv’er moet op eenvoudige manier snel besluiten kunnen nemen over wat te doen in elke situatie. 

De e-learning bevat animaties en video’s, die het handelingsperspectief van de bhv’er verduidelijken en rookverspreiding en de gevaren hiervan duidelijk in beeld brengen.

Voor wie

Je bent werkzaam in de kinderopvang, op een basisschool, bij een sportvereniging, in de gastouderopvang en je werkt met kinderen en/of baby’s en wilt graag specifieke kennis en vaardigheden opdoen met betrekking tot het omgaan met noodsituaties bij kinderen, inclusief reanimatie en het verlenen van eerste hulp bij verwondingen. Daarnaast is het ook belangrijk om te leren hoe je een juiste inschatting kunt maken van de situatie bij een incident, hoe je een beginnende brand kunt bestrijden en hoe je kunt optreden bij een ontruiming.

Doel

Met deze e-learning bereid je je voor op de cursus basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om eerste hulp te kunnen verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit, een juiste inschatting van de situatie te maken bij een incident op basis van de indicatoren bij rook en brand. Je kan een beginnende brand bestrijden en optreden bij een ontruiming.

Toegang

Je hebt 1 jaar toegang tot de inhoud van deze e-learning.

Studiebelasting

Wij adviseren om de leerstof vooraf te bestuderen, de oriënterende opdrachten te maken en de toetsvragen uit de e-learning te beantwoorden. Dit draagt bij aan een beter leer- en examenresultaat. Het bestuderen van de e-learning neemt gemiddeld 6 tot 8 uur in beslag.

Extra informatie

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Uitgangspunten voor de bhv

– Inzet en taken van de bhv

– Inzetmogelijkheden bij brand en ontruiming

– Brand en brandoorzaken

– De bhv-taak bij een brand

– Voorbereiding op een ontruiming

– De bhv-taak bij een ontruiming

– Uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp aan kinderen

– Ontwikkeling van kinderen

– Eerste hulpverlening aan kinderen bij:

  – Wonden

  – Bloedingen

  – Kneuzingen en verstuikingen

  – Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

  – Lichaamsvreemde voorwerpen

  – Insectensteken

  – Verbrandingen

  –  Vergiftigingen

  – Inhalatieletsel

  – Oogletsels

– Problemen met het bewustzijn

– Ademhalingsproblemen

– Reanimeren van kinderen

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen voor de cursus basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming.

Afronding

Examen

Het examen basis eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming bestaat uit 2 onderdelen:

– Theorietoets

– Praktijktoets

Certificaat

Als je een voldoende haalt op de theorietoets en de praktijktoets (bij je bhv-opleider) heb je recht op een onafhankelijk NIBHV- certificaat eerste hulp bij werken (geldig volgens de wet IKK

Geldigheidsduur certificaat EHK

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het certificaat.

Diploma bedrijfshulpverlener

Als je de basiscursus bhv bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming volgt haal je in één klap je bhv-diploma én je certificaat eerste hulp bij werken met kinderen. Dit complete diploma heeft een geldigheidsduur van één jaar.

 

Type cursus

Taal

Mogelijk ook interessant: