• Bekijk de demo

E-learning herhalingscursus bedrijfshulpverlener

16,49 (incl. btw 19,95)

Deze e-learning is bedoeld om je voor te bereiden op de cursus herhaling bedrijfshulpverlener. Je kunt hiermee je kennis en vaardigheden opfrissen om een beginnende brand te bestrijden, te handelen tijdens een ontruiming en eerste hulp te verlenen. Deze vernieuwde leerstof biedt inzichten in de oorzaken en gevolgen van rookverspreiding, evenals de maatregelen die kunnen worden genomen om dit risico te verminderen.

Tools en instructies

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: WEBSHOP ELEARNING HERHBHV Categorie:

Beschrijving

Een incident, zoals een brand in een serverruimte of een collega die gevallen is kan zo maar voorkomen in jouw bedrijf. Als bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan je het verschil maken bij dit soort incidenten. Het is dan ook belangrijk dat je je kennis over brandbestrijding, rookverspreiding, ontruiming en eerste hulp paraat houdt en je vaardigheden voor het bestrijden van brand, het optreden bij een ontruiming en het geven van eerste hulp regelmatig oefent.

Nadat je de basiscursus bedrijfshulpverlener hebt behaald is het dus goed om deze leerstof ieder jaar op te frissen. Om je kennis en vaardigheden op peil te houden en in noodsituaties adequaat te kunnen handelen, is regelmatig herhalen en oefenen essentieel.

In deze e-learning komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener nodig hebt om een juiste inschatting van de situatie te maken bij een incident, een beginnende brand te bestrijden, op te treden bij een ontruiming en om eerste hulp te verlenen.

Het onderdeel brandbestrijding en ontruiming behandelt onder andere het maken van een juiste risicoafweging aan de hand van rook- en brandindicatoren, de procedures voor het blussen van beginnende branden, en de algemene inzetprocedures voor een succesvolle ontruiming. Daarnaast is er speciale aandacht besteed aan de impact van rookverspreiding en hoe dit de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen kan beïnvloeden. De leerstof biedt de bhv’er praktische besluitvormingsstrategieën voor elke situatie.

De brandbestrijding en ontruiming leerstof is vernieuwd n.a.v. nieuwe inzichten rondom rookverspreiding vanuit een onderzoek van het NIPV. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in deze e-learning.

Rook en de snelheid waarmee deze zich kan ontwikkelen en verspreiden maakt het werk van de bhv een stuk lastiger dan lange tijd werd aangenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het handelingsperspectief van de bhv’er. De bhv’er moet goed voorbereid zijn en bij brand adequaat, veilig en snel kunnen optreden. Hij/zij moet zich beseffen wat de effecten van rookverspreiding op de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen zijn en hoe de rookverspreiding beperkt kan worden. De bhv’er moet op eenvoudige manier snel besluiten kunnen nemen over wat te doen in elke situatie. 

De e-learning bevat animaties en video’s, die het handelingsperspectief van de bhv’er verduidelijken en rookverspreiding en de gevaren hiervan duidelijk in beeld brengen.

Op het gebied van eerste hulp is er een nieuwe paragraaf toegevoegd over inhalatieletsel. Vanwege de gevaren van rook, hete lucht, stoom en giftige gassen die vaak onzichtbaar zijn, is dit letsel nu uitgebreider behandeld in de e-learning. De eerste hulp leerstof is volledig up-to-date volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021, waardoor bhv’ers worden voorzien van de meest recente richtlijnen en technieken voor het verlenen van effectieve eerste hulp.

Voor wie

Je bent een medewerker van een bedrijf, en in het bezit van een diploma basis bedrijfshulpverlener. Je vindt het belangrijk om je kennis en vaardigheden met betrekking tot incidentbeoordeling, risico’s van rook, het bestrijden van een beginnende brand, ontruimingsprocedures en eerste hulp up-to-date te houden.

Doel

Met deze e-learning bereid je je voor op de cursus herhaling bedrijfshulpverlener. Je herhaalt je kennis en vaardigheden om een juiste inschatting van de situatie te maken bij een incident, beginnende brand te kunnen bestrijden, op te kunnen treden bij een ontruiming en eerste hulp te kunnen verlenen.

Toegang

Je hebt 1 jaar toegang tot de inhoud van deze e-learning.

Studiebelasting

Het vooraf bestuderen van de leerstof, het maken van de oriënterende opdrachten en de toetsvragen uit de e-learning wordt aanbevolen. Vooraf bestuderen van de leerstof draagt bij aan een beter leer- en examenresultaat. Het doorlopen van deze e-learning neemt gemiddeld 3 tot 4 uur in beslag.

Extra informatie

Inhoud

De volgende essentiële onderwerpen komen aan bod:

– Inzet en taken van de bhv

– Inzetmogelijkheden bij brand en ontruiming

– De bhv-taak bij een brand

– De bhv-taak bij een ontruiming

– Uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp

– Eerste hulpverlening bij:

  – Wonden

  – Kneuzingen en verstuikingen

  – Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

– Reanimeren

– Inhalatieletsel

– Verslikking

– Snel op de zij draaien

– Bloedingen

De volgende onderwerpen zijn opgenomen als naslagwerk:

– Uitgangspunten voor de bhv

– Brand en brandoorzaken

– Voorbereiding op een ontruiming

– Eerste hulpverlening bij:

  – Oogletsels

  – Verbrandingen

– Overige spoedeisende letsels

Toelatingseisen

Voor toelating tot de cursus herhaling bedrijfshulpverlener geldt dat je in het bezit moet zijn van het diploma basis bedrijfshulpverlener.

Afronding

Examen

Het examen herhaling bedrijfshulpverlener bestaat uit 1 onderdeel:

– Praktijktoets

Certificaat

Als je een voldoende haalt op de praktijktoets (bij je bhv-opleider) heb je recht op een onafhankelijk NIBHV- certificaat Herhaling bedrijfshulpverlener.

Geldigheidsduur certificaat

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het certificaat.

Type cursus

Taal

Mogelijk ook interessant:

Vragen over onze producten?

Bel ons tijdens kantooruren:
010 - 289 28 88