Welkom bij het NIBHV

Het NIBHV is in 1999 opgericht door het Instituut Fysieke Veiligheid IFV en Het Oranje Kruis. Het NIBHV is het kenniscentrum voor de bedrijfshulpverlening in Nederland. De doelstelling is het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in bedrijven en andere organisaties.


BHV van A tot Z

Het NIBHV richt zich op een volledige ‘ontzorging’ van de klant door het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig en transparant kennis- en opleidingssysteem. Het systeem voorziet opleiders van opleidingen en lesmateriaal waarmee zij BHV’ers opleiden, trainen en geoefend houden. Bovendien zorgt het NIBHV voor onafhankelijke examinering en certificering van diverse functies in bedrijfshulpverlening. Naast BHV’ers worden ook de instructeurs getoetst. De controles tijdens examens en het keurmerk borgen de kwaliteit van de opleider. 

Een verzekering voor gecertificeerde BHV’ers zorgt dat zij tijdens het BHV-werk gedekt zijn voor aansprakelijkheid en ongevallen. BHV’ers worden op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen via het vakblad Veiligheid, de digitale nieuwsbrief en de website.


Het NIBHV heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van BHV. Het is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor ministeries en inspecties, kennisnetwerken binnen brandveiligheid en Arbo-veiligheid, brancheorganisaties van werkgevers en van werknemers, bedrijven en organisaties. De kennis en het netwerk maken het NIBHV een interessante gesprekspartner en adviseur bij aanbestedingen. 


Het NIBHV gaat onafhankelijk te werk en het staat voor kwaliteit in de breedste zin van het woord.