Wat is een first responder bedrijfsnoodorgansatie?

Deze editie van Veiligheid besteedt ruim aandacht aan de first responder bedrijfsnoodorganisatie. Maar wat is een fire bno? Wat is het wettelijk kader? En voor welke bedrijven is het een oplossing?

Vanuit de Wet op de Veiligheidsregio’s zijn sommige bedrijven en organisaties verplicht tot het aanstellen van een bedrijfsbrandweer. Dit geldt onder andere voor bedrijven in de (chemische) industrie die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo). Daarbij wordt gekeken of een inrichting in geval van een brand of een ongeval bijzonder gevaar kan opleveren voor de openbare veiligheid. Het bestuur van de veiligheidsregio bepaalt, op basis van artikel 31 van de wet, of een organisatie bedrijfsbrandweerplichtig is. In Nederland zijn er ruim 100 bedrijven met een verplichte bedrijfsbrandweer.

Lees het hele artikel:

Wat is een first responder bedrijfsnoodorganisatie?