Tips voorlichting ontruimen

De tips over voorlichting over ontruimen zijn bedoeld om werknemers voor te lichten over ontruimen en de procedures die zij zelf moeten volgen bij een ontruiming. De voorlichting kan door de organisatie zelf, de brandweer of door bhv-opleiders worden gegeven. De PowerPointpresentatie Voorlichting ontruimen medewerkers is hierbij een handig hulpmiddel en is te downloaden op de expertisepagina van NIBHV over ontruimen.

Aantal deelnemers

Er kan aan een grote groep voorlichting worden gegeven. De groepsgrootte is afhankelijk van de
beschikbare ruimte en tijd.

Duur van de bijeenkomst

1 à 1,5 uur.

Benodigde middelen

PowerPointpresentatie Voorlichting ontruimen medewerkers

Je kan de presentatie op maat maken door foto’s en filmpjes van je bedrijf in te voegen. In de PowerPointpresentatie wordt aangegeven wanneer specifieke gegevens kunnen worden ingevuld. Dit wordt aangegeven doordat de teksten in het blauw staan.

Voorbeeld:

Tips voor het verzorgen van een voorlichtingsbijeenkomst

Betrek het management en de bhv bij de voorlichting en laat hen, indien mogelijk, aanwezig zijn.

Probeer de deelnemers aan de bijeenkomst zoveel mogelijk actief te betrekken door ze antwoord te laten geven op de vragen over de specifieke situatie in jouw bedrijf. Je kan onderstaande vragen gebruiken als leidraad bij het geven van de voorlichting:

 • Welke verplichtingen hebben werkgevers en werknemers met betrekking tot ontruimen?
 • Welke rol speelt de bhv bij een ontruiming?
 • Zijn er gegevens bekend over brand en ontruiming in jullie eigen bedrijf/branche?
 • Waarom, wanneer en hoe moet worden ontruimd?
 • Hoe herken je een vluchtroute? Waar vind je de vluchtwegaanduidingen in je gebouw?
 • Wat is een verzamelplaats? Hoe herken je een verzamelplaats? Waar is/zijn onze verzamel-
  plaats(en)?
 • Wie zijn onze bhv’ers? Hoe worden ze gealarmeerd?
 • Hoe moeten we omgaan met instructies van de bhv?
 • Wat moet je weten als je een reden tot ontruimen ontdekt? Wat kan je doen?
 • Wat moet je weten als het ontruimingssignaal wordt gegeven? Wat kan je doen?

Ter afsluiting: vat de juiste procedures nog eens samen en verwijs naar de bhv’ers voor verdere
vragen.