Methoden voor het bepalen van het aantal bhv’ers

Het aantal bhv’ers is een kwestie van maatwerk. Toch kan het handig zijn om enige indicatie te hebben hoeveel bhv’ers beschikbaar en opgeleid dienen te zijn.

Hieronder worden voorbeelden van methoden beschreven die behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van een indicatie van het aantal bhv’ers.

Scenario’s uitwerken

Nadat de hele situatie in het bedrijf is geïnventariseerd, kan de inzet van de bhv worden bepaald door een aantal incidentscenario’s te bepalen die zich in het bedrijf kunnen voordoen.

De beste methode is beproeving van de incidentscenario’s in de praktijk, door het houden van zo realistisch mogelijke ontruimingsoefeningen en deze te toetsen aan de beschikbare tijd. Het is ook mogelijk gebruik te maken van goede ervaringen van bhv-organisaties bij vergelijkbare gebouwen en/of op voorhand een indicatieve berekening uit te voeren. Bij zo’n berekening zijn tijd en snelheid belangrijke factoren. Voorwaardelijk is dat de invoergegevens valide zijn, gebaseerd op onderzoek en/of experimenten.

In het kennisdocument Bewust Omgaan met (Brand)risico’s is een indicatief rekenvoorbeeld opgenomen om het aantal bhv’ers te bepalen.

Specifieke methoden voor de zorg

Specifiek voor de zorg zijn instrumenten beschikbaar op Brandwijzer.nl en in de Handreiking7.11a voor toezichthouders ‘Ontruimen bij zorgfuncties’.

 

Deel dit artikel