Kennisdocument Bewust omgaan met (brand-)risico’s

ISBN: 978-94-90379-88-9

59,94 (incl. btw 65,33)

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: BOBR Categorie:

Beschrijving

Nederlandstalig | 160 pagina’s | 978-94-90379-88-9 | 2018

De laatste inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid staan centraal in het kennisdocument Bewust omgaan met (brand)risico’s.

In vijf heldere stappen is een nieuw handelingsperspectief voor bhv’ers ontwikkeld. Het boek is gebaseerd op onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland en speelt in op de recent sterk veranderde inzichten op het gebied van (brand)veiligheid. Dit kennisdocument is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

NIBHV heeft geconstateerd dat de door de wetgever beoogde risicobenadering, met scenario’s als maat voor de bhv-organisatie, vragen oproept in de uitvoeringspraktijk. Veel bedrijven en
organisaties worstelen met de vraag hoe ze dit concreet kunnen toepassen.

Ook hierdoor hebben bhv-plannen in sommige situaties een geringe praktische waarde voor de veiligheid; de mechanismen die ten grondslag liggen aan mogelijke (grotere) onveiligheden blijven onderbelicht. Dat leidt vaak tot onder- of overschatting van het rendement van de bhv, vooral op het gebied van (brand)veiligheid.

NIBHV wil daar verandering in brengen. Daarom hebben we het initiatief genomen voor de ontwikkeling van het kennisdocument ‘Bewust omgaan met (brand)risico’s’.

‘Bewust omgaan met (brand)risico’s’ is een kennisdocument voor de coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening. Het is in eerste instantie bedoeld als handboek en naslagwerk, maar kan ook worden gebruikt voor educatie en voorlichting. Voor het onderdeel brand hebben we deze aanpak integraal uitgewerkt, daarbij rekening houdend met de mate van zelfredzaamheid van de risicodragers

Het kennisdocument ‘Bewust omgaan met (brand)risico’s’ bestaat uit drie delen (A tot en met C).

  • Deel A: kader voor de bhv-organisatie voor brand en letselongevallen
  • Deel B: specifieke brandveiligheidsanalyse bhv (SBA-bhv)
  • Deel C: bijlagen met statistieken, casuistiek en analysemodellen.

Extra informatie

Gewicht 0,610 kg
Afmetingen 29,7 × 21,1 × 0,9 cm