Cursus eerste hulp

De cursus eerste hulp is voor medewerkers die alleen worden ingezet voor de bhv-taken eerste hulp. En voor bhv’ers die al een certificaat brandbestrijding en ontruiming hebben en ook de bhv-taken eerste hulp willen uitvoeren.

In deze cursus leer je wat je kan doen als er een ongeval is of als collega’s eerste hulp nodig hebben. Als bhv’er ben je sneller bij een ongeval dan de ambulance of politie. Jij kan het verschil maken in de beginfase en levens redden. In sommige situaties kan je zelfstandig eerste hulp verlenen, soms is overleg met zorgprofessionals nodig of een bezoek aan een huisarts. Als je 112 moet bellen, bijvoorbeeld bij een beenbreuk of bij een reanimatie, dan draag je een slachtoffer in een zo goed mogelijke conditie over aan de ambulancezorgverleners.
In de cursus bhv eerste hulp beperken we ons tot de soorten letsels die in de meeste bedrijven kunnen voorkomen. Als er in jouw bedrijf specifieke risico’s gelden, zal je daar een aanvullende cursus of instructie voor moeten volgen.

De cursus eerste hulp bestaat uit twee onderdelen: niet- spoedeisende en spoedeisende eerste hulp. Voordat je begint met deze onderdelen leer je wat de bhv-taken en bhv-inzet inhouden. Je krijgt ook uitleg over de uitgangspunten bij eerste hulp: Wat kan je doen om goed voorbereid te zijn op het verlenen van eerste hulp? Hoe kan je veilig werken? Hoe benader je een slachtoffer? Hoe verplaats je een slachtoffer uit een onveilige omgeving? In welke situaties moet je 112 bellen en wanneer de huisarts(enpost)?

De cursus eerste hulp bestaat uit twee onderdelen:

1. Niet spoedeisende eerste hulp

In het onderdeel niet-spoedeisende eerste hulp leer je wat je moet doen als je een oproep krijgt, omdat er een ongeval is in jouw bedrijf of omdat een collega eerste hulp nodig heeft. Het gaat daarbij om letsels die niet levensbedreigend zijn. In dit onderdeel van de eerste hulp komt aan bod wat je moet doen bij wonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels en brandwonden.

2. Spoedeisende eerste hulp

In het onderdeel spoedeisende eerste hulp leer je wat je moet doen als je te maken krijgt met levensbedreigend letsel. Het gaat dan om leren reanimeren en het gerbruik van een AED. Daarnaast komt ook de aanpak bij een verslikking, bloedingen, shock, angina pectoris en hartinfarct, beroerte, suikerziekte, epileptische aanval en hersenletsels aan bod.

Wil je een totaal beeld van de onderwerpen die in de cursus aan bod komen?

Bekijk dan de inhoudsopgave van het boek basiscursus bedrijfshulpverlening, waarin de onderwerpen voor de cursus eerste hulp aan bod komen.

 

Toelatingseisen

Er zijn geen eisen aan de vooropleiding, iedereen kan meedoen aan de cursus.

 

Cursusduur

NIBHV adviseert een cursusduur van minstens acht uur. Opleiders kunnen de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in één hele dag of in twee halve dagen.

Het praktijkdeel van de cursus is een onmisbare schakel in jouw leerproces, dan leer je de theorie uit de leerstof toe te passen. De bhv-instructeur zal je tijdens de praktijkcursus helpen om alle vaardigheden te leren uitvoeren, zodat je tijdens de praktijktoets kan laten zien dat je de eindtermen hebt behaald.

Informatie over data, plaats en kosten is te verkrijgen bij onze bhv-opleiders.

Je kan ook kiezen voor de online variant met praktijkgedeelte: dan doe je de theorie via e-learning en volg je een halve dag praktijkcursus waarin het aanleren van de vaardigheden centraal staat. Informeer bij je opleider naar de mogelijkheden.

 

Eindtermen en examen

Het examen bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen en een praktijktoets. Tijdens het examen kan je laten zien of je voldoet aan de eindtermen.

Meer weten over de competenties die per onderdeel aan bod komen? Ga dan snel naar:

Competenties niet-spoedeisende eerste hulp

Competenties spoedeisende eerste hulp

Voorbeeld competentieprofiel naar toetsing – eerste hulp


Eindterm: je kan eerste hulp verlenen bij niet-spoedeisende letsels

In de kennistoets wordt bekeken of je kennis hebt van:

 • de bhv-taken en de bhv-inzet *
 • de uitgangspunten voor de eerste hulp*
 • de aanpak voor het verlenen van eerste hulp bij:
 • wonden
 • oogletsels
 • kneuzingen en verstuikingen
 • botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels

In de praktijktoets beoordeelt de instructeur of je:

 • een slachtoffer kan verplaatsen met de Rautekgreep*
 • een snelverband aan de onderarm of een dekverband aan vinger of hand kan aanleggen
 • een steunverband kan aanleggen aan enkel of pols
 • gesloten en open botbreuken aan been of arm kan ondersteunen
 • open botbreuken aan het onderbeen kan afdekken.

De competenties met een * zijn bij de eindtermen van niet- spoedeisende eerste hulp en van spoedeisende eerste hulp opgenomen, omdat je de onderdelen ook als losse cursus kan volgen, dus bijvoorbeeld alleen spoedeisende eerste hulp. Volg je beide onderdelen, dan worden de competenties maar één keer getoetst.


Eindterm: je kan eerste hulp verlenen bij spoedeisende letsels

In de kennistoets wordt bekeken of je kennis hebt van:

 • de bhv-taken en de bhv-inzet*
 • de uitgangspunten voor de eerste hulp*
 • reanimeren
 • de aanpak bij overige spoedeisende letsels.

In de praktijktoets beoordeelt de instructeur of je:

 • een slachtoffer kan verplaatsen met de Rautekgreep*
 • kan reanimeren met gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED), zowel als bhv’er als bediener
 • een slachtoffer van buik naar rug kan draaien
 • een slachtoffer in stabiele zijligging kan leggen
 • een luchtwegafsluiting bij een slachtoffer kan opheffen
 • een bloeding kan stelpen van bloeding en een wonddrukverband kan aanleggen.

 

Aanmelden cursus eerste hulp

Je kan de cursus volgen bij één van onze gecertificeerde opleiders. NIBHV toetst de kwaliteit van deze opleiders. Gecertificeerde opleiders leiden cursisten op tot bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw opleider naar NIBHV-certificering , zodat je zeker weet dat je een goede cursus krijgt.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Zoek dan in onze database.

Zoek bhv-opleider

 

Meer informatie:

Bekijk onze producten in de NIBHV webshop.
Lees ook meer over onze aanvullende bhv-verzekering.

 

Meer weten? Neem contact met ons op: