Zorgplicht voor niet-werknemers: hoe zit dat precies?

Uitzendkrachten vormen een kwetsbare groep binnen het personeelsbestand van veel organisaties, zo maakten de meest recente cijfers van De Nederlandse Arbeidsinspectie opnieuw duidelijk. Hoe zit het eigenlijk met de zorgplicht van werkgevers voor deze en andere ‘niet-werknemers’? Rond dat actuele thema bracht NIBHV recent een nieuwe whitepaper uit.

Op het gebied van veiligheid zijn werknemers in Nederland in wettelijk opzicht goed beschermd; werkgevers hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Tegelijkertijd neemt het aantal arbeidsongevallen al jaren toe.

 

Aantal arbeidsongevallen neemt toe

Uit recente cijfers welke De Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs publiceerde, blijkt dat Het aantal geregistreerde arbeidsongevallen met een dodelijke afloop daalde van 71 in 2018 naar 69 in 2019.

Het aantal meldingen over ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. In 2019 ontving De Nederlandse Arbeidsinspectie in totaal 4.474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat is 4 procent meer dan in 2018, toen de Inspectie 4.368 meldingen over ernstige arbeidsongevallen ontving

 

Uitzendkrachten relatief vaak slachtoffer

Vooral uitzendkrachten (die geen formele arbeidsrelatie hebben met het bedrijf of de organisatie waar ze werkzaam zijn) zijn kwetsbaar, zo blijkt uit de cijfers van De Nederlandse Arbeidsinspectie. Eind 2019 was een op de vijf geregistreerde slachtoffers van arbeidsongevallen uitzendkracht.

ongevallen statistieken arbeidsveilgheid

Vaak gaat het daarbij om jongeren tussen de 15 en 25 jaar, die in zichzelf al een kwetsbare groep vormen als het gaat om het aantal arbeidsongevallen. Bovendien krijgen tijdelijke werknemers als uitzendkrachten vaak onvoldoende instructies. Ook taalbarrières (uitzendkrachten die het Nederlands niet voldoende beheersen) spelen een rol bij het ontstaan van onveilige situaties.

ongevallen statistieken 2 arbeidsveilgheid

Flexibele schil groeit

In totaal zijn er 1,9 miljoen werknemers met een flexibel contract en 1,5 miljoen zelfstandigen, waaronder zzp’ers. De coronacrisis raakt momenteel allereerst werkenden met een flexibele arbeidsrelatie: werknemers met een tijdelijk, uitzend- of oproepcontract en zelfstandigen. Als de economie aantrekt, groeit ook de flexibele schil van bedrijven. De verwachting is dat het aantal uitzendkrachten en andere flexwerkers de komende jaren verder zal groeien.

Hoe ver reikt de zorgplicht van werkgevers als het aankomt op zogenoemde niet-werknemers, zoals uitzendkrachten, maar ook zzp’ers en vrijwilligers? Waar moet je op letten als je als organisatie een beroep doet op mensen waar je geen arbeidsovereenkomst mee afsluit? Rond die vraag stelde NIBHV een whitepaper samen.

Download onze whitepaper

In de whitepaper vind je meer informatie over waar je als werkgever op moet letten als je gebruikmaakt van uitzendkrachten, zzp’ers en vrijwilligers, inclusief een handige checklist. Je kunt de whitepaper hier downloaden:

Download nu

Meer weten?

Wil je meer weten over de zorgplicht voor niet-werknemers? Neem dan contact op met een van onze specialisten.