Set boeken: Eerste hulp bij werken met kinderen & Basiscursus bedrijfshulpverlener brandbestrijding en ontruiming

34,99 (incl. btw 38,14)

In deze boeken komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener (bhv’er) nodig hebt om een juiste inschatting van de situatie te maken bij een incident, veilig een beginnende brand te blussen, hoe je je collega’s en kinderen snel in een veilige omgeving kunt brengen als de brand te groot is om te blussen, en hoe je eerste hulp aan kinderen kunt verlenen in het geval van een ongeval. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De eerste hulp leerstof is gericht op de soorten letsels die voorkomen in de meeste bedrijven waar gewerkt wordt met kinderen.

De leerstof voor brandbestrijding en ontruiming behandelt onder andere het maken van een juiste risicoafweging aan de hand van rook- en brandindicatoren, de procedures voor het blussen van beginnende branden, en de algemene inzetprocedures voor een succesvolle ontruiming. Daarnaast is er speciale aandacht besteed aan de impact van rookverspreiding en hoe dit de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen kan beïnvloeden. Het boek biedt de bhv’er praktische besluitvormingsstrategieën voor elke situatie.

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: SET EHK BO Categorie:

Beschrijving

BOEK BASISCURSUS BHV BRANDBESTRIJDING EN ONTRUIMING

Nederlandstalig | 108 pagina’s | 978-94-93176-19-5| 2023 | 5e druk

BOEK BASISCURSUS BHV EERSTE HULP BIJ WERKEN MET KINDEREN

Nederlandstalig | 160 pagina’s | 978-94-93176-25-6| 2024 | 5e druk

Medewerkers die werken met kinderen, zoals in crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang en sportaccommodaties, moeten bekwaam zijn in het verlenen van eerste hulp aan kinderen. In de kinderopvang en peuterspeelzalen moet er per 1 januari 2018, altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een geldig en geregistreerd certificaat heeft voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen.  Ook een incident, zoals een brand in een serverruimte, kan zo maar voorkomen in jouw organisatie. Als bedrijfshulpverlener (bhv’er) kan je het verschil maken bij dit soort incidenten. Het is dan ook belangrijk dat je kennis hebt van brandbestrijding en ontruiming en bij een ongeval eerste hulp aan kinderen kan geven.

In deze boeken komt de leerstof aan bod die je als bedrijfshulpverlener (bhv’er) nodig hebt om een juiste inschatting van de situatie te maken bij een incident, veilig een beginnende brand te blussen, hoe je je collega’s en kinderen snel in een veilige omgeving kunt brengen als de brand te groot is om te blussen, en hoe je eerste hulp aan kinderen kunt verlenen in het geval van een ongeval. Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsspecifieke kenmerken. De eerste hulp leerstof is gericht op de soorten letsels die voorkomen in de meeste bedrijven waar gewerkt wordt met kinderen.

De leerstof voor brandbestrijding en ontruiming behandelt onder andere het maken van een juiste risicoafweging aan de hand van rook- en brandindicatoren, de procedures voor het blussen van beginnende branden, en de algemene inzetprocedures voor een succesvolle ontruiming. Daarnaast is er speciale aandacht besteed aan de impact van rookverspreiding en hoe dit de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen kan beïnvloeden. Het boek biedt de bhv’er praktische besluitvormingsstrategieën voor elke situatie.

De brandbestrijding en ontruiming leerstof is vernieuwd n.a.v. nieuwe inzichten rondom rookverspreiding vanuit een onderzoek van het NIPV. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vertaald in het boek.

Rook en de snelheid waarmee deze zich kan ontwikkelen en verspreiden maakt het werk van de bhv een stuk lastiger dan lange tijd werd aangenomen. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het handelingsperspectief van de bhv’er. De bhv’er moet goed voorbereid zijn en bij brand adequaat, veilig en snel kunnen optreden. Hij/zij moet zich beseffen wat de effecten van rookverspreiding op de vluchtmogelijkheden en overlevingskansen zijn en hoe de rookverspreiding beperkt kan worden. De bhv’er moet op eenvoudige manier snel besluiten kunnen nemen over wat te doen in elke situatie.

Naar aanleiding van het onderzoek naar rookverspreiding is in het eerste hulp bij werken met kinderen boek een nieuw hoofdstuk toegevoegd over inhalatieletsel. Vanwege de gevaren van rook, hete lucht, stoom en giftige gassen die vaak onzichtbaar zijn, is dit letsel nu uitgebreider behandeld. De leerstof is volledig up-to-date volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021, waardoor bhv’ers worden voorzien van de meest recente richtlijnen en technieken voor het verlenen van effectieve eerste hulp aan kinderen.

 

Voor wie

Je bent werkzaam in de kinderopvang, op een basisschool, bij een sportvereniging, in de gastouderopvang en je werkt met kinderen en/of baby’s en wilt graag specifieke kennis en vaardigheden opdoen met betrekking tot het omgaan met noodsituaties bij kinderen, inclusief reanimatie en het verlenen van eerste hulp bij verwondingen. En je wilt kunnen optreden bij incidenten, zoals een beginnende brand en een ontruiming.

 

Doel

Met deze boeken bereid je je voor op de cursus basis bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om eerste hulp te kunnen verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit om een juiste inschatting van de situatie te maken bij een brand, een beginnende brand te kunnen bestrijden en op te kunnen treden bij een ontruiming. Deze kennis en vaardigheden zijn onmisbaar bij een calamiteit. Je kunt er zelfs levens mee redden

 

Studiebelasting

Wij adviseren om de leerstof vooraf te bestuderen, de oriënterende opdrachten te maken en de toetsvragen uit de boeken te beantwoorden. Dit draagt bij aan een beter leer- en examenresultaat. Het bestuderen van beide boeken neemt gemiddeld 6 uur in beslag.

Extra informatie

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Uitgangspunten voor de bhv
 • Inzet en taken van de bhv

 

 • Uitgangspunten bij het verlenen van eerste hulp aan kinderen
 • Ontwikkeling van kinderen
 • Eerstehulpverlening aan kinderen bij:
  • Wonden
  • Bloedingen
  • Kneuzingen en verstuikingen
  • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  • Lichaamsvreemde voorwerpen
  • Insectensteken
  • Verbrandingen
  • Vergiftigingen
  • Inhalatieletsel
  • Oogletsels
 • Problemen met het bewustzijn
 • Ademhalingsproblemen
 • Reanimeren van kinderen

 

 • Inzetmogelijkheden bij brand en ontruiming
 • Brand en brandoorzaken
 • De bhv-taak bij een brand
 • Voorbereiding op een ontruiming
 • De bhv-taak bij een ontruiming

 

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen voor de cursus basis bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming.

 

Afronding

Examen

Het examen basis bhv eerste hulp bij werken met kinderen en brandbestrijding en ontruiming bestaat uit 2 onderdelen:

– Theorietoets

– Praktijktoets

 

Diploma

Als je een voldoende haalt op de theorietoets en de praktijktoets (bij je bhv-opleider) heb je recht op een onafhankelijk NIBHV-diploma Basis bedrijfshulpverlener én een onafhankelijk NIBHV-certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen.

 

Geldigheidsduur diploma Basis bedrijfshulpverlener

Het diploma heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het diploma.

 

Geldigheidsduur certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen

Het NIBHV-certificaat voor Eerste Hulp bij werken met kinderen is een jaar geldig.

 

Gewicht 1,135 kg
Afmetingen 29,7 × 21 × 1 cm

Vragen over onze producten?

Bel ons tijdens kantooruren:
010 - 289 28 88