Coördinator/hoofd bedrijfshulpverlening (c/h bhv)

ISBN: 978-94-93176-21-8

62,49 (incl. btw 68,11)

Dit boek helpt jou als coördinator om je voor te bereiden op de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 ingaat. Met de nieuwste inzichten in de oorzaken en gevolgen van rookverspreiding.

Let op: Ben jij bhv-opleider? Log dan hier in voor jouw tarieven (inclusief prijslijst).

Artikelnummer: COORDINATORHOOFD (10e DRUK) Categorie:

Beschrijving

Nederlandstalig | 96 pagina’s | ISBN/EAN 978-94-93176-21-8 | 10e druk, 2023

De coördinator/hoofd bhv zorgt ervoor dat de bhv in zijn bedrijf georganiseerd is en dat de bhv’ers zijn opgeleid en geoefend, zodat zij bij een incident op de juiste manier een bhv-inzet kunnen doen. De c/h bhv houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bhv. Hij/zij moet het beleid (kunnen) vertalen in concrete maatregelen.

De leerstof bereidt de coördinator voor op de Omgevingswet die per 1 januari 2024 in werking treedt. De c/h bhv heeft namelijk niet alleen te maken met de Arbowet- en regelgeving. Ook wet- en regelgeving op het gebied van brandpreventie en het veilig gebruik van gebouwen is belangrijk. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Omgevingswet, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, het voormalige Bouwbesluit), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (Wet op de Veiligheidsregio’s).

Ook zijn de nieuwe inzichten rondom rookverspreiding, die invloed hebben op het handelingsperspectief van de bhv’er, verwerkt in het boek en in de werkmodellen en procedures.

Voor wie

Je bent een medewerker en verantwoordelijk voor het voorbereiden en implementeren van het bhv-beleid in jouw bedrijf of organisatie. Je draagt een managementverantwoordelijkheid in jouw bedrijf of organisatie voor de bhv. Eén van jouw verantwoordelijkheden is het implementeren van het arbobeleid voor het onderdeel bhv.

Doel

Met dit boek bereid je je voor op de cursus c/h bhv. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden om uitvoering te geven aan de bhv-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen en vertaalt deze in concrete maatregelen, waaronder het opzetten van de bhv-organisatie, het opstellen en beheren van het bhv-beleidsplan, het implementeren van het arbobeleid met betrekking tot bhv, het zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv en het communiceren met interne en externe contacten.

Studiebelasting

Het vooraf bestuderen van de leerstof uit het boek wordt aanbevolen. Vooraf bestuderen van de leerstof draagt bij aan een beter leer- en examenresultaat. Het bestuderen van het boek neemt gemiddeld 3 uur in beslag.

Extra informatie

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

– Wettelijk kader

– Taken en eisen bhv

– Arbobeleid

– RI&E en bhv-organisatie

– Opzet en beheer van de bhv-organisatie

– Controleren en bijsturen

Toelatingseisen

De cursus c/h bhv kent geen formele toelatingseisen. In de cursus wordt ervan uitgegaan dat de cursist beschikt over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden. Het gewenste opleidingsniveau is mbo/hbo, bij voorkeur hbo-niveau.

Afronding

Examen

Het examen c/h bhv bestaat uit 2 onderdelen:

– Het opstellen van een bhv-beleidsplan

– Het presenteren van het bhv-beleidsplan in combinatie met een mondeling examen over de leerstof c/h bhv

Diploma

Als je een voldoende resultaat haalt voor het examen c/h bhv heb je recht op een onafhankelijk NIBHV-diploma c/h bhv.

Geldigheidsduur diploma

Het diploma is onbeperkt geldig.

Druk 10e druk, 2023
Gewicht 0,370 kg
Afmetingen 29,7 × 21 × 0,5 cm

Mogelijk ook interessant:

Vragen over onze producten?

Bel ons tijdens kantooruren:
010 - 289 28 88