Zó komt NIBHV tot uitmuntende les- en leerstof

Als hét kennisinstituut op het gebied van bedrijfshulpverlening werken we bij NIBHV voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van onze cursussen en de bijbehorende les- en leerstof (de meest verkochte van Nederland!). Dat doen we vanuit onze visie dat een goede bhv essentieel is voor een veilige werkomgeving.

 

NIBHV staat voor kwaliteit

In de afgelopen 23 jaar hebben we bewezen een betrouwbare partner te zijn voor werkend Nederland. NIBHV is opgericht in 1999 door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s) en Het Oranje Kruis (de organisatie voor onafhankelijke certificeringen op het gebied van Eerste Hulp). Inhoudelijk worden we nog altijd gevoed door deze instanties.

Actuele, valide en gedragen kennis

 • De door ons uitgegeven les- en leermiddelen zijn altijd gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap en op de actuele regelgeving. Bij de ontwikkeling werken we samen met inhoudelijke deskundigen, vertegenwoordigers van branches en onderwijskundigen.
 • NIBHV voert geregeld pilots uit om nieuwe onderwijskundige en inhoudelijke ontwikkelingen op een verantwoorde wijze te kunnen implementeren.
 • Op grond van evaluaties stellen we de les- en leermiddelen waar nodig bij en optimaliseren we deze verder.

Keuze in leermiddelen

Afhankelijk van de doelgroep en wensen van de klant kan worden gekozen voor boeken plus praktijkonderwijs óf voor digitale leermiddelen met praktijkonderwijs.

Blended learning

In opkomst is het zogenoemde ‘blended learning’, een combinatie van e-learning en praktijkcursus. Deze trainingsvorm kent een aantal voordelen ten opzichte van traditionele, klassikale training:

 • minder afwezigheid op het werk en dus ook minder verletkosten;
 • kwaliteitsbewaking door afname e-toets bij e-learning NIBHV of theorietoets op praktijkdag bij e-learning opleider;
 • cursisten kunnen tijd- en plaatsonafhankelijk studeren in hun eigen tempo.

 

Didactische kwaliteit

Onderbouwde didactische visie

 • Onze visie op leren is ontwikkeld op basis van onderwijskundige en didactische principes uit de onderwijswetenschap.
 • Gericht op volwassenonderwijs.
 • Methode voor effectief opleiden.

Verspreiding van kennis

Nieuwe inhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen verspreiden we via nascholingen en workshops onder opleiders, instructeurs en bedrijven, met als doel het verhogen van de kwaliteit van de bhv-cursussen.

 

NIBHV Ontwikkelproces producten en diensten

Onze les- en leerstof en onze diensten ontwikkelen we volgens een vaste ontwikkelcyclus.

Onderzoek

 • Ons team Ontwikkeling & Advies (O&A) doet structureel onderzoek naar innovatieve leerinhoud. Waar nodig maken we daarbij gebruik van een klankbordgroep van deskundigen, die meedenken over de praktijkrelevantie van onze leermiddelen en die hun ervaringen met onze leerstof of publicaties met ons delen.
 • Onderwijskundig en didactisch onderzoek: we verzamelen systematisch gegevens over het leerconcept en de leerstof, met als doel deze te verbeteren (ervaringen van cursisten en instructeurs, klachten, klanttevredenheidsonderzoek, analyse examens, etc.)
 • We voeren geregeld marktonderzoek uit; welke markttrends en -ontwikkelingen op veiligheidsgebied verdienen het om eventueel een plek te krijgen in onze les- en leerstof?

Ontwikkelen

In eigen beheer ontwikkelen we onder meer:

 • publicaties (zoals handreikingen, visiedocumenten en whitepapers);
 • cursist- en instructiematerialen;
 • certificeringsreglementen en toetsingskaders

Testen

 • Publicaties/boeken laten we altijd checken/lezen door externen: de conceptversie wordt voorgelegd aan een selectie van deskundigen uit het veld. Zij beoordelen deze op praktijkrelevante, actualiteit en didactische bruikbaarheid.
 • Nieuwe instructie- en cursistmaterialen testen we voor ingebruikname altijd eerst in pilots.

Operationaliseren

 • De resultaten uit de testfase verwerken we in een definitief concept.
 • De definitieve concepten laten we vormgeven, waarna we ze uitgeven als officiële cursist- en instructiematerialen.
 • We informeren opleiders, instructeurs en bedrijven zodra er nieuwe materialen beschikbaar zijn.

Uitvoeren

 • We geven diverse producten uit, zoals boeken, e-learningmodules, lesplannen en lesmaterialen, en informatiematerialen voor cursisten en opleiders.
 • We certificeren examens/herhalingen. Deze onafhankelijke certificering is een belangrijk middel om de kwaliteit van bhv-cursussen te borgen.

Onderhouden

We checken onze publicaties, les- en leerstof en examendocumenten jaarlijks. Vervolgens maken we een gerichte keuze:

 • we laten de betreffende publicatie ongewijzigd bijdrukken;
 • we actualiseren de inhoud en vernieuwen de vormgeving;
 • we zetten het betreffende aanbod stop.

 

Kwaliteitsborging ISO

Om de kwaliteit van de certificering, registratie en les- en leermiddelen voortdurend te verbeteren en te borgen heeft NIBHV ervoor gekozen om haar kwaliteitsmanagementsysteem te laten voldoen aan de eisen van de internationale norm ISO 9001:2015.