Kennisdocument (brand)risico’s zorgt voor meer veiligheid

De laatste inzichten op het gebied van (brand)risico’s en veiligheid: ze staan centraal in het handboek Bewust omgaan met (brand)risico’s van NIBHV. De in dit document gepresenteerde integrale analysemethode creëert in vijf stappen een nieuw handelingsperspectief voor bhv’ers en zorgt zo voor meer (brand)veiligheid op de werkvloer. Een nieuw trainingsprogramma op basis van geactualiseerde les- en leerstof is in ontwikkeling.

In samenwerking met de Brandweeracademie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in Arnhem stelde NIBHV het handboek Bewust omgaan met (brand)risico’s samen: een kennisdocument boordevol informatie voor iedereen die zich bezighoudt met bhv, gebaseerd op concrete onderzoeksrapporten en (wetenschappelijke) publicaties uit binnen- en buitenland.

Veranderde inzichten

Het handboek speelt in op de recent sterk veranderde inzichten op het gebied van brandveiligheid. Zo benadrukt de brandweer, veel meer dan vroeger, de gevaren en risico’s van rook. In lijn met deze veranderde inzichten creëren we met dit handboek een nieuw handelingsperspectief voor bhv’ers en zorgen we ervoor dat zij veel veiliger en naar vermogen hun werk kunnen doen.

Belangrijke voorpostfunctie

Uitgangspunt is de belangrijke voorpostfunctie die bhv’ers vervullen als het gaat om brandveiligheid. In het eerste deel van het handboek schetsen we aan de hand van vier samenhangende thema’s het kader voor de bhv-organisatie voor brand en letselongevallen.

Vervolgens introduceren we de zogenoemde specifieke brandveiligheidsanalyse voor de bedrijfshulpverlening (SBA-bhv). Deze integrale analysemethode biedt in vijf stappen – inventarisatie, scenariobouw, bemensing, integrale analyse, en verificatie – inzicht in de benodigde brandbeveiliging van een gebouw, het gedrag van mensen ín dat gebouw, en de omgevingskenmerken. Ook biedt deze methode inzicht in de mogelijkheden van interventie door de bhv-organisatie en brandweer aan de hand van een kenmerkenschema: een beoordelingssysteem voor toegepaste brandveiligheidskunde. Het document bevat unieke gegevens over waar branden ontstaan, hoe ze zich kunnen ontwikkelen (cascademodel), en wat je er als bhv aan kunt doen (handelingsperspectief).

Handboek en naslagwerk

Het handboek is in eerste instantie bedoeld als naslagwerk voor belanghebbenden die moeten besluiten over de inrichting van hun bhv-organisatie in het kader van brandveiligheid. Ook kan het handboek worden gebruikt voor educatie en voorlichting.

Op basis van dit handboek en de daarin gepresenteerde analysemethode heeft NIBHV haar les- en leerstof en opleidingsprogramma’s voor de bedrijfshulpverlening aangepast.

Meer weten?

Lees ons persbericht over het handboek.

Deel dit artikel