PDF: Whitepaper: Eerste hulp bij werken met kinderen

Als je werkt met kinderen in bijvoorbeeld crèches, basisscholen, buitenschoolse opvang of sportaccommodaties is het belangrijk dat je bij een ongeval eerste hulp kan verlenen aan kinderen.
In deze whitepaper krijg je onder andere informatie over de wettelijke verplichtingen omtrent de ‘Eerste hulp bij werken met kinderen’ en de meest voorkomende oorzaken, ongevalslocaties en letsels bij kinderen.