Basiscursus ploegleider bedrijfshulpverlening

De basiscursus ploegleider bhv is gericht op medewerkers die leidinggeven aan een bhv-ploeg.

Elke werkgever dient te voorzien in competente ondersteuning op het gebied van bedrijfshulpverlening (bhv). De basis voor het bepalen van de benodigde deskundigheid in bhv is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Afhankelijk van de aard, omvang, locatie van het bedrijf en de resterende risico’s binnen het bedrijf, dienen één of meerdere werknemers opgeleid te zijn als bhv’er. Elke bhv’er moet bekwaam zijn in één of meerdere hulpverleningstaken, en de complete bhv-organisatie moet in staat zijn om alle taken uit te voeren. In gevallen waarin meerdere bhv’ers worden ingezet, kan coördinatie vereist zijn. Een ploegleider kan deze rol op zich nemen. Het is van essentieel belang dat een ploegleider de bhv-activiteiten gestructureerd coördineert door leiderschap te tonen, bhv’ers te instrueren, procedures te volgen, informatie te verstrekken, opdrachten te geven aan bhv’ers en te zorgen voor de veiligheid van het bhv-team.

In basiscursus ploegleider bhv leer je hoe je als ploegleider kan optreden bij een bhv-ploeg. Je zult leren hoe je de theoretische kennis over brandveiligheid, de inzichten rondom rookverspreiding en risico’s en incidentenscenario’s kunt toepassen in je rol als ploegleider. Dit stelt je in staat om weloverwogen beslissingen te nemen bij een bhv-inzet. Je krijgt werkopdrachten die je helpen om de theoretische kennis toe te passen op je eigen bedrijfssituatie. Daarnaast ondersteunen verschillende soorten video’s het leerproces, ze tonen voorbeelden van een praktijkinzet waarin je ziet hoe een ploegleider optreedt. Aan de hand van praktijkinzetten leert de cursist hoe zij als ploegleider kunnen optreden.

 

Wil je meer weten over de onderwerpen die in de cursus aan bod komen?

Bekijk dan de inhoudsopgave van het boek ploegleider bedrijfshulpverlening of van de basis e-learning ploegleider bhv of van de herhaling e-learning ploegleider bhv.

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze cursus is een basis bedrijfshulpverlener-diploma vereist.

Duur cursus

NIBHV adviseert een totale duur van minstens zestien uur. Opleiders kunnen de cursustijd zelf indelen, bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen. Het praktijkdeel van de cursus is een onmisbare schakel in jouw leerproces. Tijdens deze dag staat het leidinggeven aan een inzet centraal. Je oefent dan de ploegleider-inzet eerst via table-topoefeningen en daarna doe je meerdere praktijkinzetten. De informatie uit je eigen werkopdrachten kan je dan gebruiken om scenario’s aan te passen. De bhv-instructeur zal je tijdens de praktijkcursus helpen om alle vaardigheden te leren uitvoeren, zodat je tijdens de praktijk kunt laten zien dat je de eindterm hebt behaald.
Informatie over data, plaats en kosten is te verkrijgen bij de verschillende veiligheidsopleiders.

Je kan ook kiezen voor de online variant met praktijkgedeelte: dan doe je de theorie via e-learning en volg je 1 dag cursus waarin het aanleren van de vaardigheden centraal staat. Informeer bij je opleider naar de mogelijkheden.

Eindtermen en examen

De basis ploegleider bhv cursus wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een theorietoets met meerkeuzevragen en een praktijktoets. Tijdens het examen wordt onderstaande eindterm getoetst.

Eindterm
De cursist kan leidinggeven aan een bhv-ploeg tijdens een incident.

Competenties
• De cursist heeft kennis van:
• de context waarbinnen hij als ploegleider moet optreden
• de wijze van leidinggeven aan een bhv-ploeg tijdens een incident
• De cursist kan informatie van de melding controleren door aanvullende vragen te stellen.
• De cursist kan informatie van en over het incident analyseren.
• De cursist kan op basis van de analyse van de informatie een inzetplan maken tijdens een incident.
• De cursist kan op de juiste wijze opdrachten en feedback geven aan de bhv’ers.
• De cursist kan leidinggeven aan een aantal bhv’ers tijdens een incident.
• De cursist kan op de juiste wijze communiceren met de professionele hulpverleningsdiensten tijdens een incident.
• De cursist kan een incident afhandelen.
• De cursist kan een afweging maken tussen het beoogde resultaat van de inzet en de veiligheid van de bhv’ers en zichzelf tijdens een incident.

Aanmelden basiscursus ploegleider bhv

Een basiscursus ploegleider bhv volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden ploegleiders bhv op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.
Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider

Meer weten? Neem contact met ons op!