Ploegleider bhv, klassikaal

 

De cursus ‘Ploegleider bhv’ is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een bhv-ploeg. In deze cursus wordt de rol van de ploegleider aangeleerd en geoefend aan de hand van scenario’s.

 

Voorbeelden van deze scenario’s zijn:

 • een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts of een arts moet worden geraadpleegd
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed
 • een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, met spoed
 • een brand waarbij de brandweer wordt gealarmeerd
 • een ontruiming (bijvoorbeeld door brand, gaslekkage of bommelding)

 

Toelatingseisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding is een bhv-diploma vereist.

 

Duur opleiding

NIBHV adviseert een opleidingsduur van twee dagen (16 uur).

 

Eindtermen

De cursist:

 • heeft kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
 • heeft kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
 • herkent bhv-voorzieningen en bhv-middelen
 • heeft kennis en inzicht in de taak van de ploegleider bhv
 • heeft kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een bhv-inzet
 • kan leiding geven aan een inzet van een bhv-ploeg
 • kent de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
 • heeft inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

 

Bekijk onze producten in de webshop.

 

Aanmelden voor de cursus

Een cursus volgen kan bij één van onze gecertificeerde bhv-opleiders. Deze bhv-opleiders worden getoetst op kwaliteit en leiden bhv’ers op basis van onafhankelijke persoonscertificering op. Vraag bij jouw bhv-opleider of deze NIBHV-gecertificeerd is, zodat je zeker bent van een kwalitatieve opleiding.

Zoek je een (nieuwe) bhv-opleider? Maak dan gebruik van onze database:

Zoek bhv-opleider
 

Meer weten? Neem contact met ons op!