Erkenningsregeling organisatoren first responder bedrijfsnoodorganisatie

Een bedrijfsnoodorgansiatie (bno) is de fysieke veiligheidsorganisatie op maat van een bedrijf of instelling. Afhankelijk van de risico’s van het bedrijf of de instelling kan de bno uit één of meer van de volgende onderdelen bestaan:

  • bedrijfshulpverlening (bhv),
  • first responders bno (fire bno) of
  • bedrijfsbrandweer

 

 

Van de bedrijfsbrandweer is formeel alleen sprake bij een aanwijzing daartoe door de veiligheidsregio op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s. Niet-aangewezen bedrijfsbrandweren vallen onder de door de Arbowet verplichte bhv. Het zelfde geldt voor first responder bno.

Het first responder bedrijfsnoodorganisatie (fire bno) systeem is ontwikkeld door NIBHV in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (stichting CABO).

Het doel is het op maat opleiden en het op peil houden van de vakbekwaamheid van de first responder bno. Efficiënt opleiden op basis van de specifieke risico’s van het bedrijf zonder ballast en voor eigen installatiescenario’s en incidentscenario’s. NIBHV zorgt voor borging van de vakbekwaamheid door registratie van opleidingen en oefeningen en kwaliteitsbewaking bij de opleidingsinstituten.

De first responder bno opleidingen mogen alleen worden verzorgd door NIBHV erkende opleidingsinstituten. Erkenning vindt plaats op basis van de  ‘Erkenningsregeling Organisatoren opleidingen fire bno’. Om erkend te worden, moet een aanvraagprocedure en erkenningsaudit doorlopen worden.

De erkenning richt zich op een aantal kwalificatiefactoren.

Deze kwaliteitsfactoren en criteria worden ook gebruikt bij de jaarlijkse externe audits.

De kwalificatiefactoren bestaan uit onderstaande eisen met daaraan enkele sub onderwerpen gekoppeld.

Meer weten?

Neem contact op met NIBHV.