Nascholing: Opdrachtenontwerp EH

Deze nascholing biedt instructeurs de perfecte gelegenheid om ervaringen te delen, kennis up-to-date te houden en didactische vaardigheden verder te verfijnen.

Een essentieel onderdeel van deze nascholing is het NIBHV-model, waarbij we onder andere het vierstappenmodel als basis gebruiken. Binnen de didactiek ligt de focus op het ontwerpen en opzetten van uitdagende opdrachten. Dit is van cruciaal belang, vooral als het gaat om het onderwijzen van vaardigheden.

We geloven in de kracht van samenwerkend leren, en daarom hebben we ervoor gezorgd dat instructeurs ook van elkaar kunnen leren tijdens deze nascholing. De voordelen van kennisdeling en ervaringen uitwisselen zijn helder en begrijpelijk. Evaluaties na eerdere trainingen hebben aangetoond dat er een behoefte is aan verdieping op medische onderwerpen, en we hebben dat dan ook meegenomen in het programma.

We bieden een interactieve en praktijkgerichte leeromgeving, waarbij instructeurs actief betrokken worden en de kans krijgen om nieuwe inzichten toe te passen in hun eigen instructiemethoden.

 

Het programma op hoofdlijnen

Het programma bestaat uit drie onderdelen.

  1. Eerste hulp ontwikkelingen: Letsels, verdieping, trends en innovaties
    In dit onderdeel richten we ons op de meest recente ontwikkelingen op medisch gebied, specifiek gerelateerd aan bedrijfshulpverlening. We zullen dieper ingaan op inhalatieletsel, met aandacht voor het recente rookverspreidingsonderzoek van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Daarnaast behandelen we andere relevante onderwerpen, die voortkomen uit vragen die bij NIBHV zijn binnengekomen. Denk hierbij aan de gevolgen van batterij- en accubranden (Li-ion) voor de handelingsperspectieven van de bhv, het gebruik van hulpmiddelen bij verslikking en innovatieve ontwikkelingen, zoals geautomatiseerde borstcompressiesystemen. Dit onderdeel biedt een waardevolle verdieping en inzichten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
  1. Het ontwerpen en uitzetten van opdrachten op een methodische wijze
    Een effectieve instructeur weet dat goed ontworpen opdrachten de sleutel zijn tot succesvol leren. In deze nascholing ondersteunen we instructeurs bij het methodisch verstrekken en faciliteren van opdrachten. We reiken een eenvoudige methodiek aan waarmee je opdrachten kunt ontwerpen en uitzetten die duidelijke richting geven aan het leerproces en het behalen van leerdoelen. Bovendien bieden we de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere instructeurs, waarbij je nieuwe inspiratie opdoet en de effectiviteit van je eigen opdrachtsvormen verhoogt.
  1. Het verhogen van leeractiviteit in opdrachtsvormen, zoals rollenspellen
    Rollenspellen zijn een essentiële stap in het leermodel en worden veelvuldig toegepast bij bhv-trainingen. Het is echter soms een uitdaging om elke deelnemer actief te betrekken bij de leeractiviteit. In dit onderdeel gaan we samen op zoek naar oplossingen om dit te verbeteren. Onze ervaren trainer zal eenvoudige suggesties aanreiken om ervoor te zorgen dat alle deelnemers meer leeractiviteit vertonen. We moedigen zelfs een vleugje competitie aan, uiteraard zonder de veilige leeromgeving uit het oog te verliezen. Door deel te nemen aan deze module, word je als instructeur beter toegerust om de betrokkenheid en effectiviteit van rollenspellen en andere opdrachtsvormen te vergroten.

 

Voor wie?

Instructeurs eerste hulp

Trainer

De nascholing wordt geleid door een deskundige trainer met ruime ervaring in dit vakgebied.

Duur

De nascholing duurt één dagdeel van 3,5 uur.

Kosten

Klassikale training; €115,-

 

Meld je aan voor de nascholing

Pak deze kans om je competenties op het gebied van eerste hulp instructie verder aan te scherpen. Meld je eenvoudig aan via het aanmeldformulier.

Nu aanmelden