BHV: key voor bedrijfscontinuïteit na een brand

De cijfers liegen niet: een brand kan fatale gevolgen hebben. Dat blijkt ook uit een onderzoek van de Campagne ‘Brandveiligheid Ondernemers’: Zeker de helft van de bedrijven die te maken heeft gehad met een ernstige brand, komt deze niet meer te boven. De bedrijfshulpverlening had bij veel van deze bedrijven al vroeg het verschil kunnen maken: BHV’ers hadden een beginnende brand kunnen blussen of preventieve maatregelen kunnen nemen.

 

Risico’s van brand voor continuïteit

Bij brand heeft het in veiligheid brengen van medewerkers en bezoekers prioriteit bij het optreden van de BHV’ers. Na het in veiligheid brengen van mensen is er tijd en ruimte om materiële schade te voorkomen. Brand leidt bijvoorbeeld tot dataverlies, beschadigde installaties en gebouwen die niet meer te gebruiken zijn.

Schade ontstaat niet enkel door het incident en de bestrijding daarvan: Wanneer een bedrijf niet op de normale wijze kan werken, levert dat verlies op. De bedrijfscontinuïteit loopt hiermee direct gevaar. Na een brand zal een bedrijf het productieproces dan ook zo snel mogelijk willen hervatten. Een noodzaak, want de helft van de bedrijven die door een grote brand de werkzaamheden (tijdelijk) moeten staken, gaat binnen twee jaar failliet.

 

BHV beperkt schade

Schadebeperking staat centraal bij het bestrijden van een brand. Daarom moeten de BHV’ers goede kennis over de gebouwen hebben. Zij kunnen dan direct aan de slag, zodra de melding van een incident binnenkomt. Zo zorgen BHV’ers voor het blussen van een beginnende brand, het veiligstellen van documenten, goederen en machines, het bij lekkage afdekken van materialen en het uitschakelen van gas en elektra. Ook alarmeren de bedrijfshulpverleners de hulpdiensten.

 

Miljoenenbranden

Het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) houdt al ruim vijftien jaar de registratie van miljoenenbranden bij. 2013 was een recordjaar: maar liefst 148 miljoenenbranden woedden op de werkvloer. De geschatte schade was maar liefst 636,5 miljoen euro. De kostbaarste brand was goed voor zo’n tien procent van dit bedrag: 65 miljoen euro. Deze brand vond plaats bij een kunststofproducent in Zevenaar.

Bronnen

Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Brandweerstatistiek 2012

Deel dit artikel

Meer weten? Neem dan nu contact met ons op: