Risicomonitor Bedrijfsbranden: relatief veel bedrijfsbranden in coronajaar

In 2020 ontvingen de Nederlandse verzekeraars in totaal 3.617 claims voor bedrijfsbranden, tegen gemiddeld 4.079 in de periode van 2017 tot en met 2019. Omdat veel bedrijven dicht waren en er veel vanuit huis gewerkt werd in dit coronajaar, is het aantal bedrijfsbranden relatief hoog, zo concludeert het Verbond van Verzekeraars in zijn recent gepubliceerde Risicomonitor Bedrijfsbranden. De monitor biedt onder meer inzicht in de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden en in waar en wanneer de meeste branden plaatsvinden.

 

Afbeelding 1: bedrijfsbranden in 2020, bron: Verbond van Verzekeraars

 

Verdeling van de schadegrootte naar sector

Bedrijven in de agrarische sector (onder andere stalbranden) en bedrijven die goederen opslaan leden de grootste schade. Branden bij dit soort bedrijven leidden in circa 25% van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand. Na een brand kunnen bedrijven in grote financiële problemen komen als de gevolgschade niet goed is verzekerd. Een brand zorgt vaak voor bedrijfsonderbreking. Ongeveer de helft van de bedrijven is na zo’n brand binnen twee jaar failliet.

Afbeelding 2: verdeling van de schadegrootte van ernstige zakelijke brandschade naar sector, bron Salvage, Risicomonitor Bedrijfsbranden, 2021

 

Op de website Checklistbrand.nl kunnen ondernemers informatie over brandoorzaken vinden en zelf een risicoscan uitvoeren. Daarnaast stelden het Verbond en Brandweer Nederland eerder het visiedocument ‘Brandveilig ondernemen’ op.

 

 

Bedrijfsbrand: flinke schade, grote impact

Bedrijfsbranden veroorzaken vaak flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Ook de maatschappelijk impact is vaak groot; van rookoverlast en verkeersopstoppingen tot de vernietiging van archieven en (bij stalbranden) dierlijke slachtoffers.

Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Gelukkig kun je als werkgever of bedrijfseigenaar zelf veel doen om brand te voorkomen. Zo is het belangrijk dat er brandmelders en goede blusmiddelen aanwezig zijn (en dat mensen weten hoe ze deze moeten gebruiken). Ook is het belangrijk om elektrische installaties goed te controleren en de werkvloer opgeruimd en netjes te houden. En verder kan ook een goede inbraakbeveiliging helpen om brand te voorkomen; niet zelden proberen inbrekers hun sporen te wissen door brand te stichten.

Lees meer over de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden en wat je eraan kunt doen

 

Oorzaken binnenbranden

De meeste branden ontstaan doordat mensen bewust of onbewust iets doen dat brand veroorzaakt. Van de binnenbranden in gebouwen (niet alleen in bedrijfspanden) is de grootste oorzaak defecte apparatuur en het verkeerd gebruik ervan. In de gezondheidszorg, het onderwijs en in gebouwen met logies (overnachtingen) ontstaan veel branden door brandstichting en roken. In het kader hieronder is een overzicht van oorzaken van binnenbranden opgenomen.

Oorzaken binnenbranden

  • brandstichting
  • spelen met vuur door kinderen
  • roken
  • brandgevaarlijke werkzaamheden
  • defect of verkeerd gebruik van een apparaat of product
  • broei en zelfverhitting
  • vuurwerk
  • overige oorzaken

 

Goede bhv: enorm belangrijk

Breekt er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tóch brand uit? Dan is een goede bhv-organisatie uiteraard essentieel; bhv’ers zijn opgeleid om beginnende branden te bestrijden en iedereen snel in veiligheid te brengen.

 

bhv samenwerking brandweer

 

Lees verder