Risicomonitor Bedrijfsbranden: aantal brandclaims stabiel

In 2019 ontvingen de Nederlandse verzekeraars in totaal 3.972 claims voor bedrijfsbranden, tegen 4.096 in 2018. Daarmee is het aantal claims nagenoeg gelijk gebleven, zo concludeert het Verbond van Verzekeraars in zijn recent gepubliceerde Risicomonitor Bedrijfsbranden. De monitor biedt onder meer inzicht in de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden en in waar en wanneer de meeste branden plaatsvinden.

 • Belangrijke oorzaken van bedrijfsbranden in 2019 waren brandstichting, kortsluiting en menselijk handelen.
 • In 2019 ontstonden de meeste branden in panden met een industriële functie (31 procent), gevolgd door kantoren (22 procent) en winkels (20 procent).
 • Relatief de meeste claims werden geregistreerd in Limburg. In onze zuidelijkste provincie woedden 6,38 branden per duizend zakelijke locaties, gevolgd door de provincies Groningen (5,01) en Noord-Brabant (4,95).
 • De meeste branden in de jaren 2015-2019 ontstonden op doordeweekse dagen, vooral op maandag (gemiddeld 13 keer) en donderdag (gemiddeld 12,7 keer).
 • De grootste omvang van de schade zagen verzekeraars bij bedrijven in de agrarische sector en bedrijven die goederen opslaan. Branden bij dit soort ondernemingen leidden in ongeveer een kwart van de gevallen tot het volledig afbranden van het bedrijfspand.

Bedrijfsbrand: flinke schade, grote impact

Bedrijfsbranden veroorzaken vaak flinke schade en leiden niet zelden tot een faillissement. Ook de maatschappelijk impact is vaak groot; van rookoverlast en verkeersopstoppingen tot de vernietiging van archieven en (bij stalbranden) dierlijke slachtoffers.

Maar ook voor de veiligheid van medewerkers is het uiteraard belangrijk om te investeren in een goede brandbestrijding. Gelukkig kun je als werkgever of bedrijfseigenaar zelf veel doen om brand te voorkomen. Zo is het belangrijk dat er brandmelders en goede blusmiddelen aanwezig zijn (en dat mensen weten hoe ze deze moeten gebruiken). Ook is het belangrijk om elektrische installaties goed te controleren en de werkvloer opgeruimd en netjes te houden. En verder kan ook een goede inbraakbeveiliging helpen om brand te voorkomen; niet zelden proberen inbrekers hun sporen te wissen door brand te stichten.

Lees meer over de belangrijkste oorzaken van bedrijfsbranden en wat je eraan kunt doen

Oorzaken binnenbranden

De meeste branden ontstaan doordat mensen bewust of onbewust iets doen dat brand veroorzaakt. Van de binnenbranden in gebouwen (niet alleen in bedrijfspanden) is de grootste oorzaak defecte apparatuur en het verkeerd gebruik ervan. In de gezondheidszorg, het onderwijs en in gebouwen met logies (overnachtingen) ontstaan veel branden door brandstichting en roken. In het kader hieronder is een overzicht van oorzaken van binnenbranden opgenomen.

Oorzaken binnenbranden

 • brandstichting
 • spelen met vuur door kinderen
 • roken
 • brandgevaarlijke werkzaamheden
 • defect of verkeerd gebruik van een apparaat of product
 • broei en zelfverhitting
 • vuurwerk
 • overige oorzaken

 

Goede bhv: enorm belangrijk

Breekt er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, tóch brand uit? Dan is een goede bhv-organisatie uiteraard essentieel; bhv’ers zijn opgeleid om beginnende branden te bestrijden en iedereen snel in veiligheid te brengen.

bhv samenwerking brandweer

Lees verder