Waarom is NIBHV hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening?

Op onze website en in publicaties kom je deze formulering geregeld tegen: het NIBHV als hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening. Dat is geen loze bewering; binnen Nederland zijn we voor de bhv namelijk de enige organisatie die de functie van kenniscentrum en certificerende instantie combineert. Hieronder vertellen we je graag meer over hoe onze activiteiten bijdragen aan onze status als onafhankelijk kennisinstituut.

De missie van NIBHV is het bevorderen van veiligheid op het werk en het zorgen voor een veilige werkomgeving. Een goede bhv is daarbij uiteraard essentieel. Als kennisinstituut zetten we onze expertise daarom op meerdere manieren in om de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening in Nederland steeds verder op te hogen. Door (blijvend) kennis te delen en door aantrekkelijke en uitgekiende leerconcepten te ontwikkelen op het gebied van bhv, brand- en arbeidsveiligheid, vergroten we het risicobewustzijn en stimuleren we veilig gedrag. Onze kennis is daarbij altijd gebaseerd op wetenschappelijk inzichten en de laatste wet- en regelgeving én op expertise uit de praktijk.

 

Onze dienstverlening als kennisinstituut voor de bhv

We…..

 • bieden onafhankelijke toetsing en certificering.
 • ontwikkelen en verkopen uitstekende les- en leerstof.
 • ontwikkelen kennisdocumenten, zoals handreikingen en visiestukken.
 • delen hulpmiddelen, stappenplannen, whitepapers en kennisartikelen waar bedrijven, organisaties en opleiders direct mee aan de slag kunnen.
 • borgen de kwaliteit van instructeurs door nascholingen met nieuwe kennis
 • verzorgen de website Vakbladveiligheid.nl; hét kennisplatform voor iedereen die geïnteresseerd is in veiligheid op de werkvloer.
 • verzorgen masterclasses en webinars.
 • delen inspirerende voorbeelden.
 • beantwoorden vragen en geven advies over bhv.

 

Opgericht in 1999: 23 jaar ervaring

In de afgelopen 23 jaar hebben we bewezen een betrouwbare partner te zijn voor werkend Nederland. NIBHV is opgericht in 1999 door het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV, hét instituut van en voor de veiligheidsregio’s) en Het Oranje Kruis (de organisatie voor onafhankelijke certificeringen op het gebied van EHBO). Inhoudelijk worden we nog altijd gevoed door deze instanties.

 

Normeringen voor de kwaliteit van bhv-cursussen

In Nederland bestaat er geen officiële wettelijke norm voor de kwaliteit van bhv-cursussen; de Arbowet geeft alleen doelvoorschriften. Om de kwaliteit toch te kunnen borgen hebben we daarom – als hét kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening – op basis van die wettelijke kaders diverse normeringen/richtlijnen opgesteld voor de kwaliteit van bhv-cursussen. Deze normeringen zijn tot stand gekomen in samenwerking met onze stakeholders, zoals:

 • De Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad (SER): bhv-handreikingen
 • De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR): reanimatierichtlijnen
 • Het Oranje Kruis en Het Rode Kruis: Eerste Hulprichtlijnen
 • Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV): brandonderzoek
 • De Brandwondenstichting: onderzoek brandwonden
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Nederlandse Arbeidsinspectie : Arbo en wet- en regelgeving bhv

 

Vertaling wet- en regelgeving naar les- en leerstof en onafhankelijke certificering

NIBHV vertaalt de eisen van wet- en regelgeving (Arbowet) naar:

 • onafhankelijke toetsing en certificering;
 • lesmateriaal en leermethodes

 

Ervaringen uit de praktijk

We nemen ervaringen uit de praktijk en opmerkingen van cursisten, instructeurs en opleiders mee en verwerken die feedback in de les- en leerstof. Evaluaties van cursisten worden gebruikt om de les- en leerstof te optimaliseren.

 

NIBHV is onafhankelijk

Vanuit onze oorsprong zijn we primair gefocust op kwaliteit; alle door ons verspreide informatie en ontwikkelde kennis is gevalideerd en betrouwbaar en heeft draagvlak bij onze stakeholders. Bovendien delen we deze kennis actief met opleiders, instructeurs en organisaties en bedrijven – onder meer door het geven van nascholingen – en ontwikkelen we voortdurend nieuwe kennis. Zo blijven we gefocust op kwaliteit en verbeteren we onszelf en de bhv continu.

Als onafhankelijk kennisinstituut verzorgen we verder zelf geen cursussen; wél stellen we strenge kwaliteitseisen aan de inhoud van cursussen en de bijbehorende toetsen.

Daardoor:

 • kunnen cursisten die met lesmateriaal en leermethodes van NIBHV werken, vertrouwen op de kwaliteit ervan;
 • kunnen door NIBHV gecertificeerde bedrijfshulpverleners erop vertrouwen dat ze beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun werk goed te kunnen;
 • kunnen cursisten erop vertrouwen dat ze met een NIBHV-certificaat beschikken over een landelijk erkend diploma;
 • kunnen cursisten en organisaties vertrouwen op een uniek systeem voor kwaliteitsborging.