Nieuw protocol 1,5 meter voor bhv-organisaties helpt om bhv te organiseren

Speelt de bhv- organisatie in jouw bedrijf flexibel in op de huidige situatie?

 

De Coronacrisis heeft invloed op het aantal aanwezige medewerkers en bhv’ers in bedrijven en organisaties. Ook nu kan er een incident of brand voorkomen. Voor bedrijven en organisaties is het van cruciaal belang dat de bhv bij incidenten eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij een brand en/of ontruiming. Dit helpt bedrijven en organisaties om letsel en schade te beperken en zo de bedrijfscontinuïteit te borgen. Ook voldoen ze daarmee aan de wet en aan de eisen van verzekeraars.

NIBHV heeft daarom een protocol ontwikkeld voor bhv-organisaties met tips om in deze bijzondere omstandigheden veilig en efficiënt te blijven optreden bij ongevallen en bij brand en ontruiming. Bewust veilig werken is juist in deze tijd van groot belang. De veiligheid van bhv’ers, personeel, cliënten, bezoekers en leveranciers staat voorop.

Werkgevers en werknemers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en gezondheid en voor het opvolgen van de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio en de gemeente.

 

Download protocol

Deel dit artikel