De criteria waarop NIBHV Keurmerkopleiders worden beoordeeld

Het NIBHV Keurmerk staat voor de borging van de kwaliteit van veiligheidscursussen voor cursisten en organisaties. NIBHV controleert jaarlijks of NIBHV Keurmerkopleiders voldoen aan de eisen die stoelen op vijf pijlers. Daarmee biedt het NIBHV Keurmerk jou als werkgever de garantie dat de opleider die je kiest voor de veiligheidscursussen binnen je organisatie, voldoet aan de door NIBHV gestelde eisen én voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

Tijdens de erkenningsaudit en praktijkbezoeken controleert een onafhankelijke auditor of een opleider voldoet aan de kwaliteitscriteria die voor deze pijlers zijn opgesteld:

1. Kwaliteitszorg

Binnen de pijler Kwaliteitszorg beoordeelt NIBHV twee onderwerpen: NIBHV-persoonscertificering en kwaliteitsmanagement.

  • Bij persoonscertificering gaat het er om dat alle cursisten van alle typen veiligheidscursussen en herhalingen door NIBHV moeten worden gecertificeerd.
  • Daarnaast moet de opleider aantonen dat hij een kwaliteitsmanagementsysteem heeft: ISO 9001:2008 (tot 15-09-2018) of ISO 9001:2015 met de scope op opleiden of OHSAS 18001. Is er geen gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig? Dan wordt tijdens de erkenningsaudit beoordeeld hoe de werkwijze van de betreffende opleider op dit vlak is. Is er bijvoorbeeld een procedure voor de evaluatie van cursussen/herhalingen door cursisten? Hoe worden klachten afgehandeld? Hoe informeert de opleider zijn instructeurs over wijzigingen in het cursus- en herhalingsaanbod? En: hoe zorgt de opleider voor nieuwe, actuele lesplannen?

2. Leeromgeving

Binnen de pijler leeromgeving draait het om twee onderwerpen: de begeleiding van cursisten en om de fysieke veiligheid tijdens de cursus.

  • Bij het eerste aspect draait het om de vraag hoe de opleider de cursist informeert over de voorbereiding op de cursus, over de tijd en locatie van de cursus, en over waar de cursist terecht kan met vragen.
  • Bij fysieke veiligheid gaat het om de vraag: heeft de Keurmerkopleider de nodige veiligheidsvoorzieningen getroffen? Concreet kun je dan bijvoorbeeld denken aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor cursisten en instructeurs.

3. Didactische kwaliteit

Binnen deze derde pijler wordt de deskundigheid van de instructeurs beoordeeld. Is de instructeur bevoegd? Beschikt de instructeur over een lesplan? Deze en andere vragen komen daarbij aan de orde. Uitgangspunt is dat de opleider NIBHV bevoegde instructeurs inzet die didactische en inhoudelijke kwaliteit in huis hebben. Ook wordt bekeken in of de opleider jaarlijks een evaluatiegesprek houdt met de instructeurs (ook met zzp’ers).

4. Voorzieningen

De cursus- en oefenmiddelen en de leerinhoud staan centraal binnen de pijler Voorzieningen. Zijn de lesplannen op orde? Komen de cursus- en/of oefenmiddelen overeen met de beschrijving in de lesplannen? Beschikken de instructeur en de cursisten over actuele cursist- en instructeursmaterialen.

5. Toetsing

In deze laatste pijler wordt beoordeeld of de opleider werkt volgens de NIBHV-certificeringsreglementen van de veiligheidscursussen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de getalsverhouding tussen instructeur en het aantal cursisten en om de registratie van competenties.

 

Vind een Keurmerkopleider bij jou in de buurt

Ben je op zoek naar een Keurmerkopleider bij jou in de buurt? In ons Keurmerkregister zijn alle bestaande Keurmerkopleiders vertegenwoordigd.
 
Vind een Keurmerkopleider