Hoeveel bhv’ers heb je nodig?

Regelmatig wordt de vraag gesteld: hoeveel bhv’ers zijn er nu eigenlijk nodig of verplicht in mijn bedrijf of organisatie. Een terechte vraag, maar er is helaas niet één antwoord mogelijk. Dit is afhankelijk van verschillende factoren. NIBHV legt graag meer uit over hoe je de benodigde bhv-organisatie bepaalt.

Hoeveel bhv’ers zijn verplicht?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven wettelijk verplicht zijn om doelgerichte maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Maar sinds 1 januari 2007 is niet meer wettelijk vastgelegd hoeveel bhv’ers dit dan betreft. De Arbowet gaat er van uit dat dit maatwerk is, aangezien iedere organisatie te maken heeft met verschillende risico’s. Het is dus van belang dat je als organisatie de omvang van je bhv-organisatie kunt bepalen.

 

Hoe bepaal je de benodigde bhv-organisatie?

Op basis van de incidentscenario’s kan worden bepaald hoeveel bhv’ers er nodig zijn voor een effectieve bhv-inzet bij de verschillende incidentscenario’s in het bedrijf.

Een incidentscenario is een beschrijving van een incident dat in het bedrijf zou kunnen plaatsvinden en het optreden van de hulpverlening om het incident te beheersen, te beperken en/of te bestrijden. De bedrijfsnoodorganisatie (bno) moet voorbereid zijn op de wijze van optreden bij de verschillende incidentscenario’s. Een handig hulpmiddel hiervoor is deze checklist incidentscenario’s.

Daarnaast wordt de bepaling van het aantal benodigde bhv’ers ook vastgelegd in een Risico- en Inventarisatie Evaluatie (RI&E). Deze is wettelijk verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers).

 

Aandachtspunten bij het bepalen van het aantal bhv’ers

Het is belangrijk om met een aantal aandachtspunten rekening te houden, wanneer je de omvang van je bhv-organisatie bepaalt. Gebruik hiervoor de onderstaande lijst van aandachtspunten:

 • Bepaal wat de taakverdeling is tussen de bhv’ers.
 • Bepaal of er ploegleiders nodig zijn om leiding te geven aan een bhv-inzet.
 • Breng in kaart hoeveel (opgeleide en geoefende) bhv’ers het bedrijf nodig heeft om te zorgen dat er altijd bhv is als er wordt gewerkt. Zorg ervoor dat er altijd voldoende bhv’ers zijn. Houd daarbij rekening met afwezigheid vanwege verlof, verzuim en het werken in ploegen.
 • Maak zo nodig formats voor branchespecifieke brand- of ongevalscenario’s.
 • Benut al aanwezige competenties van werknemers voor de bhv. Denk hierbij aan werknemers die al betrokken zijn bij het risicodenken in het bedrijf, zoals preventiemedewerkers of toezichthouders in bijvoorbeeld zwembaden. Receptiemedewerkers kunnen een belangrijke rol spelen in de alarmering en communicatie tijdens een incident. Maak gebruik van hun communicatieve vaardigheden.
 • Bepaal welke middelen nodig zijn om de bhv-taken uit te voeren: eerste hulp materialen, blusmiddelen, ontruimingsmiddelen, communicatiemiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bepaal de procedures voor alarmering, eerstehulpverlening, brandbestrijding en ontruiming. Sommige organisaties zetten de bhv ook in voor andere, niet wettelijk verplichte, taken. Ook voor die taken moeten dan procedures zijn opgesteld.
 • Stel vast in welke mate medewerkers in hun eentje werken en welke risico’s deze alleenwerkers lopen. Kijk of alleen werken vermeden kan worden. Kan dat niet? Leg dan vast hoe alleenwerkers hulp kunnen krijgen bij een incident. Neem zo mogelijk aanvullende maatregelen en geef hier instructie over aan de alleenwerkers.
 • Bepaal welke opleiding, herhaling en oefening bhv’ers nodig hebben om inzetbaar te blijven. Zorg dat bhv’ers worden opgeleid, gericht op de incident-scenario’s van het bedrijf.
 • Houd bij opleiding en instructie rekening met de risico’s die bhv’ers zelf kunnen lopen in geval van inzet.
 • Bepaal welke instructie en voorlichting werknemers en derden nodig hebben. Zorg ervoor dat werknemers worden voorgelicht over de bhv-organisatie, het melden van een incident en over wat ze moeten doen bij een incident. Zorg ervoor dat ook bezoekers kunnen zien en horen wat ze moeten doen bij een incident.
 • Heeft het bedrijf te maken met externe risico’s, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen bij buurbedrijven? Maak dan afspraken met het bedrijf waar de externe risico’s vandaan kunnen komen: over de risico’s, de benodigde bhv, en de samenwerking tussen bhv’ers van de betrokken bedrijven.
 • Werkt de eigen bhv-organisatie samen met de bhv van bedrijven in hetzelfde gebouw? Leg de afspraken over de samenwerking dan vast.
 • Zorg dat de bhv bekend is met de bouwkundige en brandveiligheidsvoorzieningen die de mate van brandveiligheid bepalen. Stem de bhv-inzet af op de brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit en, indien aanwezig, de eventuele omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

 

Hulp bij het bepalen van het aantal bhv’ers

Het aantal bhv’ers is een kwestie van maatwerk. Toch kan het handig zijn om enige indicatie te hebben hoeveel bhv’ers beschikbaar en opgeleid dienen te zijn. Er zijn verschillende methoden die behulpzaam kunnen zijn bij het bepalen van een indicatie van het aantal bhv’ers.

Bekijk methoden

 

Wil je graag meer hulp bij het bepalen van het aantal bhv’ers voor je organisatie? De NIBHV Keurmerkopleiders zijn gespecialiseerd om jouw bhv’ers op te leiden én te ondersteunen of  te adviseren bij een RI&E of het opstellen van een adequate bhv-organisatie.

Bekijk bhv-opleiders

 

Wil je daarnaast direct meer informatie over hoe je jouw NIBHV op orde krijgt? Download ons handige checklist: de bhv op orde. Zo kun je snel aan de slag.

Download checklist