Basisopleiding bedrijfsdeskundige

Wanneer een bedrijf of organisatie wordt getroffen door (de dreiging van) een calamiteit, treedt de bedrijfsnoodorganisatie (bno) in werking. Op dat moment komt de zogenoemde bedrijfsdeskundige in beeld als de hoogst operationeel leidinggevende.

Vooruitlopend op eventuele acties van het corporate crisisteam is de bedrijfsdeskundige verantwoordelijk voor behartiging van de bedrijfsbelangen en een effectieve respons. Hij of zij is daartoe beslissingsbevoegd, coördineert de inzet van de diverse bno-schakels, en stemt deze af met de reguliere bedrijfsprocessen. Ook verzorgt de bedrijfsdeskundige de afstemming met externe hulpdiensten en autoriteiten alsook het eigen crisisteam, indien nodig.

Vierdaagse basisopleiding

Als behartiger van bedrijfsbelangen vervult de bedrijfsdeskundige kortom een cruciale rol tijdens calamiteiten. Kappetijn Safety Specialists biedt de basisopleiding /calamiteitencoördinator* (level 3) aan. Tijdens deze vierdaagse opleiding leren bedrijfsdeskundigen in spe hoe ze hulpverleningsdiensten kunnen bijstaan en tegelijkertijd zo goed mogelijk de bedrijfsbelangen kunnen behartigen. Naast een theoretisch gedeelte bestaat de opleiding uit case studies, rollenspellen en oefensimulaties. Uitbreiding met een vijfde lesdag op een extern oefenterrein om functionarissen zonder enige ervaring met incidentbestrijding te laten ervaren wat incidentbestrijding in de praktijk inhoudt is mogelijk. Zo ook kunnen in overleg bedrijfsspecifieke onderwerpen worden toegevoegd.

De opleiding besteedt uitgebreid aandacht aan de volgende aspecten:

  • Zijn de deelnemers in staat om hun organisatie intern en extern door de problemen heen te loodsen?
  • Kunnen ze in een crisissituatie samenwerken met de overheid?
  • Hebben ze oog voor de bedrijfscontinuïteit?
  • Weten ze imagoschade te voorkomen?
  • Kunnen ze de financiële en juridische gevolgen beperken?

Bij dit alles gaat het niet alleen om ‘gangbare’ risico’s als branden, explosies of ongevallen, maar bijvoorbeeld ook om natuurgeweld, uitval van nutsvoorzieningen, dreiging door actievoerders, bedrijfschantage of overmatige media-aandacht.

Na het voltooien van de opleiding zijn deelnemers vakbekwaam om hun rol uit te oefenen. Deelnemers werken na afloop op hetzelfde niveau als de officieren van de openbare hulpdiensten, kennen de basisspelregels van incident- en crisismanagement en beschikken over de basisvaardigheden om hun rol te vervullen. Zo kan de bedrijfsdeskundige in noodsituaties een sleutelrol vervullen en daarmee voorkomen dat een calamiteit een ramp wordt.

* Een Bedrijfsdeskundige wordt ook vaak aangeduid als: Calamiteitencoördinator, directiewacht, bedrijfsvertegenwoordiger of raakt aan functies als hoofd BHV/BNO of Officier van Dienst bedrijfsbrandweer.

 

 

Instroomniveau

Er is geen verplicht instroomniveau voor deze opleiding. Enige kennis van of ervaring met incidentbestrijding is niet nodig. De cursus wordt gegeven op hbo-niveau.

Opleider

De opleiding wordt verzorgd door Kappetijn Safety Specialists.

Onafhankelijke certificering NIBHV

Vanuit onze positie als onafhankelijk kenniscentrum verzorgt NIBHV de certificering voor deze opleiding, waarbij regelmatig wordt gecontroleerd of de opleiding en het bijbehorende examen nog voldoen aan de certificeringsstandaarden. Op die manier zijn de kwaliteit van de training en van de opleider te allen tijde geborgd.

 

Aanmelden voor de cursus

Je kan je hier aanmelden voor de basisopleiding de Bedrijfsdeskundige.