Instructeur BHV

In de onderwijskundige visie van het NIBHV staat sociaal leren centraal. Hierbij gaat de cursist zelfontdekkingsgericht aan de slag met de leerstof. Dit vraagt van de instructeur een coachende rol. Hij ontwikkelt daarbij niet alleen de kennis en vaardigheden van de cursist, maar ook het zelfvertrouwen. Het doel van een BHV(herhalings)cursus of een BHV-oefening is immers dat de cursisten op de eigen werkplek tot handelen kunnen komen tijdens een incident.

 

Vierstappenmethodiek

De opleiding Instructeur BHV staat in het teken van de vertaling van de onderwijskundige visie van het NIBHV naar het didactische model: de vierstappenmethodiek. De kandidaat-instructeur leert om de vierstappenmethodiek te gebruiken tijdens een cursus BHV.

Het NIBHV maakt onderscheid in twee opleidingen:

  • Instructeur BHV, onderdeel Eerste Hulp (EH)
  • Instructeur BHV, onderdeel Brandbestrijding & Ontruiming (BO)

 

Toelatingseisen

De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van een BHV diploma en een Ploegleider-diploma. Het Ploegleider-diploma dient uitgegeven te zijn door NIBHV.

 

Minimale duur opleiding

Voor de opleiding Instructeur BHV, onderdeel Eerste Hulp adviseert NIBHV een totale duur van acht dagen van acht uur, inclusief het toelatingsexamen en het eindexamen.

Voor de opleiding Instructeur BHV, onderdeel Brandbestrijding & Ontruiming adviseert NIBHV een totale duur van negen dagen van acht uur, inclusief het toelatingsexamen en het eindexamen.

 

Eindtermen:

Aan het eind van de opleiding Instructeur BHV, onderdeel EH:

  • beheerst de cursist alle competenties Niet-Spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener
  • heeft de cursist kennis van en inzicht in de verdiepingsleerstof Niet-Spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp
  • heeft de cursist kennis en inzicht in de achtergronden van Bedrijfshulpverlening (onder andere wet- en regelgeving)
  • kan de cursist lesgeven via de vierstappenmethodiek gecombineerd met de leerstijlen van professor Kolb

Aan het eind van de opleiding Instructeur BHV, onderdeel BO:

  • beheerst de cursist alle competenties Brandbestrijding en Ontruiming van de Basisopleiding Bedrijfshulpverlener
  • heeft de cursist kennis van en inzicht in de verdiepingsleerstof Brandbestrijding & Ontruiming
  • heeft de cursist kennis van en inzicht in de achtergronden van Bedrijfshulpverlening (o.a. wet- en regelgeving)
  • kan de cursist lesgeven via de vierstappenmethodiek gecombineerd met de leerstijlen van professor Kolb

 

Opleiders NIBHV Instructeur

 

B&V Bedrijfshulpverlening B.V. (NIBHV Keurmerkhouder)
De Hil 18
4762 AG Zevenbergen
0168-335445

CCB Opleidingen B.V.
Poortland 43
1046 BD Amsterdam
020-5286889

Fire and Care
Waterbeemd 2C
5705 DN Helmond
06-11598558

 

Bekijk onze producten in de webshop.

Meer weten? Neem contact met ons op!